KANUNLAR

* Kanunlara ulaşmak için tıklayınız.

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

* Kanun Hükmünde Kararnamelere ulaşmak için tıklayınız.

YÖNETMELİKLER

* Yönetmeliklere ulaşmak için tıklayınız.

TEBLİĞLER

* Tebliğlere ulaşmak için tıklayınız.

TÜZÜKLER

* Tüzüklere ulaşmak için tıklayınız.

YÖNERGELER

* İdari Personel Ödül Yönergesi

Kastamonu Üniversitesi Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Yönergesi

* Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Tayin Esasları Yönergesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Mevzuat Değişiklikleri Bilgilendirme Toplantısı Sunusu

Personel Daire Başkanlığı