Öğretim Elemanı İle Alakalı Evrak

 1. Ön Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları ve Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki bütün öğretim elemanı kadaroları için)
 2. Ön Değerlendirme Formu (Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları için)
 3. Ön Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları için)
 4. Nihai Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları ve Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki bütün öğretim elemanı kadaroları için)
 5. Nihai Değerlendirme Formu (Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları için)
 6. Nihai Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları için)
 7. Mal Bildirim Formu ve Zarfı
 8. Akademik Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu
 9. Akademik Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu
 10. Öğretim Elamanı Bilgi Formu (Görev Süresi Uzatımı İçin)
 11. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
 12. Tayine Hak Kazanan Öğretim Görevlisi Müracaat Dilekçesi
 13. Tayine Hak Kazanan Araştırma Görevlisi Müracaat Dilekçesi
 14. Öğretim Görevlisi Müracaat Formu
 15. Araştırma Görevlisi Müracaat Formu
 16. Aile Yardım Beyannamesi 
 17. Aile Durumu Bildirim Formu
 18. Kimlik Kartı Başvuru Dilekçesi ve Kimlik Kartı Başvuru Formu (Akademik)
 19. İlişik Kesme Formu
 20. Yurtdışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber imzalı Müteselsil Kefalet Senedi
 21. Noter önünde Re’sen tanzim edilecek taahhütname (yurt içi görevlendirmelerde-ÖYP kapsamında)
 22. 35.madde ile Başka bir Üniversiteye Lisansüstü Eğitim yapmak üzere gönderilen Araştırma Görevlilerinin hazırlaması gereken Taahhüt ve Kefalet Senedi
 23. Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu
Öğretim Üyeleri İle Alakalı Evrak
 1. Akademik Yükseltilme ve Tayin Müracaat Formu
 2. Öğretim Üyeliğine Akademik Yükseltilmelerde Adayların Başvuru Asgari Koşullarının Ön Değerlendirme Sonuç Raporu
 3. Öğretim Üyesi Müraacat Dilekçesi
 4. Tayine Hak Kazanan Öğretim Üyesi için Beyan Formu
 5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
 6. Akademik Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu
 7. Akademik Hizmet Damgalı Pasaport Talep 
 8. Mal Bildirim Formu ve Zarfı
 9. Aile Yardım Beyannamesi 
 10. Aile Durumu Bildirim Formu
 11. Kimlik Kartı Başvuru Dilekçesi ve Kimlik Kartı Başvuru Formu (Akademik)
 12. İlişik Kesme Formu
 13. Yurtdışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber imzalı Müteselsil Kefalet Senedi
 14. Profesör kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş formatı
 15. Doçent kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş formatı
 16. Profesörlüğe ilk atananlar için Bilgi Formu
 17. Profesörlüğe İlk Atananlar için Özgeçmiş Formu
 18. Maaş Nakil Bildirimi
 19. Öğrenim Değişikliği Dilekçesi
 20. Tebliğ-Tebellüğ Belgesi
 21. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
 22. Akademik Personel Kadro Talep Formu
 23. Promosyon Ödeme Tablosu
 24. Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu
 25. Jüri Üyesi Ücret Talep Formu
 26. Dekan Adayı Bilgi Formu, Özgeçmiş Formatı ve Güvenlik Soruşturması Formu
Yabancı Uyruklu Personel İle Alakalı Evrak
 1. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Olarak Görev Yapmayı Talep Eden Şahısların Getirmesi Gereken Evrak
  twitter

Personel Daire Başkanlığı