1. Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu
 2. Öğretim Üyeliğine Akademik Yükseltilmelerde Adayların Başvuru Asgari Koşullarının Ön Değerlendirme Sonuç Raporu
 3. Tayine Hak Kazanan Öğretim Elamanı Başvuru Dilekçesi
 4. Tayine Hak Kazanan Akademisyenler için Beyan Formu
 5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
 6. Öğretim Elamanı Bilgi Formu (Görev Süresi Uzatımı İçin)
 7. Maaş Yük Tablosu Formları
 8. İdari Personel Bilgi Formu
 9. Akademik Personel Bilgi Formu
 10. Mal Bildirim Formu ve Zarfı
 11. Aile Yardım Beyannamesi 
 12. Aile Durumu Bildirim Formu
 13. Kimlik Kartı Başvuru Formu (İdari)
 14. Kimlik Kartı Başvuru Dilekçesi ve Kimlik Kartı Başvuru Formu (Akademik)
 15. İlişik Kesme Formu
 16. Aday Personelin Staj Değerlendirme Formu
 17. Yurtdışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber imzalı Müteselsil Kefalet Senedi
 18. Yurtdışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber imzalı Müteselsil Kefalet Senedi (39. maddesine göre)
 19. Ön Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları için)
 20. Ön Değerlendirme Formu (Yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadroları için)
 21. Ön Değerlendirme Formu (Rektörlüğe Bağlı Bölümler ve Lisans Düzeyinde Eğitim Yapılan Birimler İçin Okutman, Uzman, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Eğitim-Öğretim Planlayıcısı kadroları için)
 22. Nihai Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları için)
 23. Nihai Değerlendirme Formu (Yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadroları için)
 24. Nihai Değerlendirme Formu (Rektörlüğe Bağlı Bölümler ve Lisans Düzeyinde Eğitim Yapılan Birimler İçin Okutman, Uzman, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Eğitim-Öğretim Planlayıcısı kadroları için)
 25. Akademik Personel Başvuru Dilekçe Örneği
 26. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş formatı
 27. Profesörlüğe ilk atananlar için Bilgi Formu
 28. Profesörlüğe İlk Atananlar için Özgeçmiş Formu
 29. Noter önünde Re’sen tanzim edilecek taahhütname (yurt içi görevlendirmelerde-ÖYP kapsamında)
 30. Maaş Nakil Bildirimi
 31. Öğrenim Değişikliği Dilekçesi
 32. Tebliğ-Tebellüğ Belgesi
 33. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
 34. Akademik Personel Kadro Talep Formu
 35. 35.madde ile Başka bir Üniversiteye Lisansüstü Eğitim yapmak üzere gönderilen Araştırma Görevlilerinin hazırlaması gereken Taahhüt ve Kefalet Senedi
 36. Promosyon Ödeme Tablosu
 37. Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu
 38. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Olarak Görev Yapmayı Talep Eden Şahısların Getirmesi Gereken Evrak
 39. ÖYP Kapsamında Atanan Araştırma Görevlileri İçin Başvuru Formu
 40. Jüri Üyesi Ücret Talep Formu

Personel Daire Başkanlığı