1. Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu
 2. Öğretim Üyeliğine Akademik Yükseltilmelerde Adayların Başvuru Asgari Koşullarının Ön Değerlendirme Sonuç Raporu
 3. Tayine Hak Kazanan Öğretim Elamanı Başvuru Dilekçesi
 4. Tayine Hak Kazanan Akademisyenler için Beyan Formu
 5. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
 6. Öğretim Elamanı Bilgi Formu (Görev Süresi Uzatımı İçin)
 7. Akademik Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu
 8. Akademik Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu
 9. İdari Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu
 10. İdari Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu
 11. İdari Personel Bilgi Formu
 12. Akademik Personel Bilgi Formu
 13. Mal Bildirim Formu ve Zarfı
 14. Aile Yardım Beyannamesi 
 15. Aile Durumu Bildirim Formu
 16. Kimlik Kartı Başvuru Formu (İdari)
 17. Kimlik Kartı Başvuru Dilekçesi ve Kimlik Kartı Başvuru Formu (Akademik)
 18. İlişik Kesme Formu
 19. Aday Personelin Staj Değerlendirme Formu
 20. Yurtdışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber imzalı Müteselsil Kefalet Senedi
 21. Ön Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları için)
 22. Ön Değerlendirme Formu (Yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadroları için)
 23. Ön Değerlendirme Formu (Rektörlüğe Bağlı Bölümler ve Lisans Düzeyinde Eğitim Yapılan Birimler İçin Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadroları için)
 24. Nihai Değerlendirme Formu (Meslek Yüksekokulları için)
 25. Nihai Değerlendirme Formu (Yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadroları için)
 26. Nihai Değerlendirme Formu (Rektörlüğe Bağlı Bölümler ve Lisans Düzeyinde Eğitim Yapılan Birimler İçin Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadroları için)
 27. Akademik Personel Başvuru Dilekçe Örneği
 28. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuran adayların özgeçmiş formatı
 29. Profesörlüğe ilk atananlar için Bilgi Formu
 30. Profesörlüğe İlk Atananlar için Özgeçmiş Formu
 31. Noter önünde Re’sen tanzim edilecek taahhütname (yurt içi görevlendirmelerde-ÖYP kapsamında)
 32. Maaş Nakil Bildirimi
 33. Öğrenim Değişikliği Dilekçesi
 34. Tebliğ-Tebellüğ Belgesi
 35. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
 36. Akademik Personel Kadro Talep Formu
 37. 35.madde ile Başka bir Üniversiteye Lisansüstü Eğitim yapmak üzere gönderilen Araştırma Görevlilerinin hazırlaması gereken Taahhüt ve Kefalet Senedi
 38. Promosyon Ödeme Tablosu
 39. Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu
 40. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Olarak Görev Yapmayı Talep Eden Şahısların Getirmesi Gereken Evrak
 41. ÖYP Kapsamında Atanan Araştırma Görevlileri İçin Başvuru Formu
 42. Jüri Üyesi Ücret Talep Formu

Personel Daire Başkanlığı