BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK KURULU ÜYELERİ

Prof.Dr. Sezgin AYAN (Başkan)
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent KILIÇOĞLU
Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK
Orman Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ahmet KAÇAR
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Şeref TURHAN
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Naci TÜZEMEN
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mahmut ELP
Su Ürünleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Abdullah AYDIN
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN
Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü

 

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

  Ad-Soyad Görev
1 Doç.Dr.Gözde GÜRELİ Başkan

 

2

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Ü.ÇALIŞKAN (İzinli)

Dr. Öğr. Üyesi Orhan ÇORUM

Sorumlu Veteriner Hekim

Sorumlu Veteriner Hekim V.

3 Prof.Dr.Erol AKKUZU Orman Fakültesi Temsilcisi
4 Doç. Dr. Adem Yavuz SÖNMEZ Su Ürünleri Fakültesi Temsilcisi
5 Dr. Öğr. Üyesi Sefa PEKOL Eğitim Fakültesi Temsilcisi
6 Dr. Öğr. Üyesi Nejdet DEĞERMENCİ Müh.ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
7 Dr. Öğr. Üyesi Ekrem MUTLU Su Ürünleri Fakültesi Temsilcisi
8 Abdürrahim YÜKSEL Sivil Üye
9 Berat SATIOĞLU Sivil Üye - STK Temsilcisi

Etik Kurul