KURULUŞ

Kastamonu Üniversitesi  Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu 26.12.2012 tarihli ve 38-2012/170 sayılı Senato Kararı kurulmuştur.

AMAÇ

Bu kurulun görevi, ilgili mevzuatlarda belirtilen faaliyetleri yürüten Kastamonu Üniversitesi’nde, her türlü bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken bilim etiği kurallarını ve  iş ortamında karşılaşılabilecek etik değer sorunlarına ilişkin ilke ve kurallar ile etik dışı davranışların neler olduğunu belirlemek, konu ile ilgili başvuruları incelemek, karara bağlamak; Kastamonu Üniversitesinde etik çalışma ortamının oluşmasına katkıda bulunmaktır.

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna  aşağıda yer alan konularda belirtilen başvuru yöntemine göre uygun formları  doldurarak Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu  tarafından incelenmesi talebi ile Rektörlüğe yapılır. Aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir. İmzasız başvurular işleme konulmaz. Başvuranın kimliği başvuru dilekçesi dışındaki her yazışma ve aşamada gizli tutulur. Başvuru sahipleri, başvuruları ile ilgili olarak yapılacak işlem konusunda başvurulan makam tarafından en kısa sürede bilgilendirilir. Etik Kurulu inceleme sürecinde gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı yazışmalarını Rektörlük aracılığıyla yapar.

 

 YAYIN ETİĞİ  İHLALİ İDDİASI İÇİN BAŞVURU FORMLARI 
 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI İÇİN BAŞVURU FORMLARI 
 KLİNİK ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU FORMLARI
 AKADEMİK ETİK KURULU BAŞVURU FORMLARI (MOBİNG-BEZDİRİ-TACİZ) 
GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU FORMLARI 
 HAYVAN DENEYLERİ ARAŞTIRMALARI BAŞVURU FORMLARI

 KLİNİK DIŞI ARAŞTIRMALAR İÇİN BAŞVURU FORMU 

HAYVAN DENEYLERİ BAŞVURU FORMU (TEST AMAÇLI)

 

HAYVAN DENEYLERİ BAŞVURU FORMU (ARAŞTIRMA AMAÇLI)

 

HAYVAN DENEYLERİ BAŞVURU FORMU (EĞİTİM  AMAÇLI)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİK KURULU ÜYELERİ

Prof.Dr. Sezgin AYAN (Başkan)
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Bülent KILIÇOĞLU
Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ömer KÜÇÜK
Orman Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ahmet KAÇAR
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Şeref TURHAN
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Naci TÜZEMEN
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mahmut ELP
Su Ürünleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Abdullah AYDIN
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yaşar Nuri ŞAHİN
Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü

 

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

  Ad-Soyad Görev
1 Doç.Dr.Gözde GÜRELİ Başkan

 

2

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Ü.ÇALIŞKAN (İzinli)

Dr. Öğr. Üyesi Orhan ÇORUM

Sorumlu Veteriner Hekim

Sorumlu Veteriner Hekim V.

3 Prof.Dr.Erol AKKUZU Orman Fakültesi Temsilcisi
4 Doç. Dr. Adem Yavuz SÖNMEZ Su Ürünleri Fakültesi Temsilcisi
5 Dr. Öğr. Üyesi Sefa PEKOL Eğitim Fakültesi Temsilcisi
6 Dr. Öğr. Üyesi Nejdet DEĞERMENCİ Müh.ve Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
7 Dr. Öğr. Üyesi Ekrem MUTLU Su Ürünleri Fakültesi Temsilcisi
8 Abdürrahim YÜKSEL Sivil Üye
9 Berat SATIOĞLU Sivil Üye - STK Temsilcisi

 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler

    İntihal (Plagiarism)

     Sahtecilik (Fabrication)

     Çarpıtma (Falsification)

     Tekrar yayım (Duplication)

     Dilimleme (Salamization)

     Haksız yazarlık

     Diğer etik ihlalleri

 

  • BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvuran, etik ihlali iddiası içeren başvurusunu, Yayın Etiği İhlali İddiası Başvuru Formunu doldurarak kapalı zarf içinde Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından incelenmesi talebi ile Rektörlüğe yapar. İmzasız başvurular işleme konulmaz. Başvuranın kimliği ile başvuru dilekçesi dışındaki her yazışma ve aşamada gizli tutulur. Başvuru sahipleri, başvuruları ile ilgili olarak yapılacak işlem konusunda başvurulan makam tarafından en kısa sürede bilgilendirilir. Etik Kurulu inceleme sürecinde gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı yazışmalarını Rektörlük aracılığıyla yapar.

 

 

 

Alt Kategoriler

Etik Kurul