Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 13. Başvuru Çağrı İlanı Duyurulmuştur.

Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü