DESTEKLER

SANAYİ Ar-Ge PROJE DESTEKLERİ

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

AKADEMİK Ar-Ge DESTEKLERİ

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

BİLİM VE TOPLUM PROJE DESTEKLERİ

Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı

AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI DESTEKLERİ

AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO)

Yeni Destek Programları:

  • Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği
  • Katılımı Özendirme Ödül Destek Desteği
  • Proje Önerisi Ön-Değerlendirme Desteği

İKİLİ VE ÇOKLU İŞBİRLİKLERİ

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

 


 

BURSLAR

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Destek Programları

Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü