Başvuru yapmadan önce tüm metni dikkatle okuyunuz.

2016-2017 Akademik yılında Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden sadece güz döneminde yararlanmak isteyen öğrencilerden başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır.

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında, üniversite öğrenimine yeni başlamış olanlar hariç, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkiye'de EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi bir üniversitede kayıtlı öğrencilere diğer bir Avrupa ülkesinin EÜB sahibi yükseköğrenim kurumunda (3-12 ay arası bir dönem için) değişim öğrencisi olma ve öğrenim görme fırsatı verilmektedir.  Erasmus Faaliyetlerinden daha önce yararlanmış olan öğrenciler toplamda 12 ayı geçmemek şartıyla yeni dönemde başvuru yapabilirler.  Bu faaliyetten yararlanan öğrenci, değişim programında yer aldığı sürece Ulusal Ajans tarafından verilen bütçeden aylık Erasmus destek ödeneği almaya hak kazanır ve gittiği kurumda öğrenim harcı ödemez. (İkinci öğretim öğrencileri harçlarını Kastamonu Üniversitesi’ne yatırmaklar yükümlüdür) Öğrencilerin gittikleri ülkede geçirdikleri zaman ve aldıkları derslerin, özellikle Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) sayesinde, öğrencinin bağlı olduğu üniversite tarafından tanınması sağlanır. Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi – European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

Erasmus+Öğrenim Hareketliliği kurumlar arası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, var olan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca anlaşması bulunan bölümler arasında yapılabilmektedir. Bu nedenle başvuru yaparken bölümünüzün anlaşması olup olmadığını ikili anlaşmalar listesinden kontrol ederek başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. Halen geçerli olan ikili anlaşmalarımız ve Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize aktarılması beklenen öğrenci öğrenim hareketliliği hibesi değerlendirilerek belirlediğimiz 2016-2017 eğitim öğretim yılı için başvuru yapabilecek bölümleri ve mevcut kontenjanları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler ikili  anlaşmalar listesini inceleyebilirler. Ayrıca bu ilan süresi sonrasında bölümlerde yapılan anlaşmalar olsa bile öğrenci o anlaşmalardan faydalanamayacaktır.

Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının (Fakülte/MYO/Enstitü) Erasmus Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dâhil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir. Erasmus Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı‘ndan (Ulusal Ajans) bilgilere ulaşabilirler.

İlgili bölümlerde kayıtlı olarak öğrenim gören ve bu hareketlilik imkânından yararlanmak üzere başvuru yapmak isteyen öğrencilerin bu ilan metninin en sonundaki başvuru formuna tıklayarak indirecekleri formlarını doldurmaları ve güncel transkript ve fotoğrafları ekleyerek başvuruyu tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru 9 Şubat Salı 2016’da 09:00 başlayıp 15 Mart 2016 Salı günü 17:00'de sona erecektir. Bu tarihler dışında kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuru yapan tüm öğrencilerin yabancı dil sınavına girmeleri zorunludur. Yabancı dil sınavı İngilizce dilinde Yabancı Diller Bölümü Öğretim Elemanları tarafından yapılacaktır. Dil sınavının tarihi daha sonra ilan edilecektir. Seçilecek olan öğrenciler daha sonra bölüm/fakülte koordinatörlerinin, akademik danışmanlarının ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün rehberliğinde gereken işlemleri yerine getireceklerdir. Gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesinde Koordinatörlük yardımcı olacaktır.

Değişimlerin, gidilecek üniversitenin/okulun programlarına uygun olarak 1 yarıyıl (Güz) için gerçekleşmesi öngörülmektedir. Öğrenciler için belirlenen aylık Erasmus destek ödenekleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Öğrencilerin gideceği ülkeler gruplarına göre alacağı hibe miktarları

Hibeler: Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir.

Birinci taksit: Öğrenci gitmeden önce %80 verilir. Öğrencinin hibeyi alabilesi için mutlaka Erasmus Birimi’ne gerekli belgeleri getirmiş ve sözleşmeyi imzalamış olması gerekmektedir.  Hibe vize alındıktan ve sözleşme imzalandıktan sonra ödenir.

İkinci taksit:  Değişim dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Final Raporu, Transkript, ve Katılım Sertifikasını/ Confirmation of Study Formunu teslim etmesi sonrası, Confirmation of Study formunda belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Öğrenciler yalnızca Erasmus öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler; planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir. Koordinatörlük tarafından verilmesi gereken belgeler dışında, uçak bileti, vize ve sigorta işlemleri takibi öğrencilerin kendileri tarafından yürütülecek ve finanse edilecektir.

Öğrenci başvuru ve seçimlerinde genel olarak şu şartlar dikkate alınacaktır.

Daha önce aynı kademede Erasmus programından faydalanmış öğrenciler başvuru yapamazlar. Staj hareketliliğinden faydalanan öğrenciler stajla birlikte toplamda 12 ayı geçmemek kaydı ile Öğrenim görme hareketliliğinden faydalanabilirler. Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan ve hazırlık sınıfı öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetine başvuru yapamazlar.  İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler. Başvuru şartı olarak öğrencinin genel not ortalamasının lisans öğrencileri için en az 2,20/4,00 ve lisansüstü öğrencileri için en az 2,50/4,00 olması gerekmektedir.  Öğrencilerin belirli bir düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir ve bu Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak seviye tespit sınavı ile belirlenecektir. Yabancı dil seviyesinde baraj uygulanacaktır. Başvurular değerlendirilirken Ulusal Ajans tarafından belirlenen aşağıdaki değerlendirme ölçütü uygulanacaktır:

Akademik Başarı Düzeyi:

Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar kullanılacaktır:

Yeterlilik için yabancı dil yazılı sınav notunun en az 55 olması gerekir. Seçim sonuçları, geçerli başvuru yapmış bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde üniversitenin web sayfasında yayınlanacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Bu bir ön seçimdir. Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize ayrılan bütçe dâhilinde talepler karşılanacaktır. Bu aşamada seçilen her öğrencinin Erasmus öğrencisi olarak yurtdışına gideceği garantisi söz konusu değildir.

Gerekli Belgeler

Başvuru Formu

Güncel Transkript

Fotoğraf

Önemli Tarihler

Başvuru: 9 Şubat  2016- 15 Mart 2016

Sınav Tarihi: Yabancı Dil Sınavının yeri ve tarihi daha sonra ilan edilecektir.

İLETİŞİM

Erasmus Koordinatörlüğü

37200 KASTAMONU

E-posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel : 0366 280 16 60 / 62 / 63