Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğinden yararlanmak isteyen Akademik  personelimizin (Okutman, Öğr. Gör, Yrd.Doç., Doç., Prof.) değerleme kıstasları aşağıdaki gibidir. Asil ve Yedek liste personelin aldığı toplam puana göre fakülte/yüksekokul/birim bazında sıralanacaktır.

2014-2015 döneminde 11 personelimiz 5,5 gün (4 tam gün Ders verme + 1,5 gün yol) ve 250 Avro’ya kadar seyahat gideri ödenmek suretiyle ders verme hareketliliğinden yararlanmıştır.

2015-2016 dönemi için Ders Verme Hareketliliğinde kullanılmak üzere Ulusal  Ajans tarafından toplam  10300  Avro hibe üniversitemize ayrılmıştır. Bu hibe miktarı  yaklaşık   olarak  14  öğretim  elemanımızın asil olarak ders  verme   hareketliliğinden   faydalanması olanağı oluşturacaktır.

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Erasmus Koordinatörlüğü hibe miktarı ile personel başvuru sayısına göre ödemeye konu gün sayısını 2 ile 5 gün arasında sınırlama hakkını mahfuz tutar. 2015-2016 akademik yılında ders  verme  hareketliliği  hibe   ödemesi  5 gün (4 tam  gün   Ders  verme+1 gün yol)  üzerinden   ülke   grupları için   belirlenen  hibe  miktarlarına   göre  yapılacaktır. Aynı akademik yılda   seyahat  gideri  300 Avro’ya  kadar karşılanacaktır.  Ayrıca Erasmus Koordinatörlüğü ek hibe  gelmemesi gibi nedenlerle listede yer alan asil adayları gönderme taahhüdünde bulunmaz. Bu durumda  asil  adaylar yedek duruma düşebilirler. Hibe  alarak  haraketlilik   yapma   hakkı kazanamayan   akademik  personelin  genel şartlara  uygunluk   taşıması  durumunda anlaşma  kontenjanları   ölçüsünde   hibesiz  olarak haraketlilikten yararlanma    hakları   bulunmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: Hareketlilik başvuruları aşağıdaki linkte yer alan başvuru formu bilgisayar ortamında  doldurularak, başvuru   süresi içinde  ekli   belgelerle birlikte Erasmus   Koordinatörlüğü’ne elden  teslim  edilerek   alınacaktır. Ders   verme  hareketliliği için  başvuracak   akademik   personelimizin başvuru süresinde   ıslak  imzalı  başvuru  formunu  ve  eklerini  başvuru   tarihinin   son  günü  saat:17:00’ye kadar Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra başvuru alınmayacaktır. Seçimler, Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen önceliklere göre (Daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele, Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara  öncelik verilecektir) yapılacaktır.

İLAN  TARİHİ:10 KASIM 2015

SON  BAŞVURU TARİHİ  VE  BAŞVURU   EVRAKLARININ  ERASMUS  KOORDİNATÖRLÜĞÜNE TESLİMİ:24 KASIM  2015   SAAT:17:00

 

Başvuru:

 

 • Başvuru evrakları, Fazıl Boyner  Sağlık  Yüksekokulu’nda  bulunan  Erasmus  Koordinatörlüğü’ne elden  teslim edilecektir.
 • Ders verme hareketliliği kapsamında    mevcut   anlaşmalara   göre   başvuru  yapabilecek  bölümler/birimler, anlaşmalı   üniversiteler ve  anlaşma  kontenjanları   aşağıda  verilmektedir. Başvuruların bu  anlaşmalar  ve    bölümlere    göre  yapılması gerekmektedir. Hareketlilik  kontenjanlarının  bölüm/birimlere   dağılımı    başvuru  tarihi   sonunda   https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/akademik-birimler-tr/2012-07-13-12-11-1/anamenu-erasmuskoordinatorlugu-tr adresinde ilan edilecektir.   

 

SIRA

ANLAŞMALI ÜNİVERSİTE

ÜLKE

Başvuru Yapacak    Fakülte/YO  

Başvuru  Yapacak  Bölüm 

Kontenjan   

1

Czech uni. of Life Sciences Prague

Çek Cumhuriyeti

Orman Fakültesi

Orman Müh.

1

2

University of West  Hungary

Macaristan

Orman Fakültesi

Orman Müh.

2

3

Technical University of Zvolen

Slovakya

Orman Fakültesi

Orman Müh.

4

4

Transilvania University of Brasov

Romanya

Orman Fakültesi

Orman End/Müh

2

5

Aristotle University of Thessalonikki

Yunanistan

Orman Fakültesi

Orman End. Müh. Orman Müh.

2

6

Warsaw University of Life Sciences

Polonya

Orman Fakültesi

Orman Müh.

2

7

UTAD

Portekiz

Orman Fakültesi

Orman Müh.

2

8

Bialystok University of Technology

Polonya

Orman Fakültesi

Orman Müh.

1

9

Eberswalde University of Applied Sciences

Almanya

Orman Fakültesi

Orman Müh.

2

10

University of Natural Resources and Life Sciences Vienna

Avusturya

Orman Fakültesi

Orman Müh.

2

11

Universidad Politecnica De Madrid

İspanya

Orman Fakültesi

Orman End. Müh.
Orman Müh.

1

12

Univerza v Mariboru (SI MARIBOR01)

Slovenya

Orman Fakültesi

Orman Müh.

2

13

University of Eastern Finland

Finlandiya

Orman Fakültesi

Orman Müh.

2

14

Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine-TIMISOARA

Romanya

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Peyzaj

2

15

UTAD

Portekiz

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Peyzaj

2

16

Warsaw University of Life Sciences

Polonya

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Peyzaj

2

17

West Pomenarian University of Technology

Polonya

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Peyzaj

2

18

Univerza v Mariboru (SI MARIBOR01)

Slovenya

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik

2

19

Universidad De Cordoba

İspanya

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik

2

20

Universitat Autonoma de Barcelona

İspanya

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik

1

21

Radom Academy of Economics

Polonya

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

3

22

Lublin University of Technology

Polonya

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

3

23

 JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY

Çek Cumhuriyeti

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

4

24

Vilnius University

Litvanyia

Fen Edebiyat

Fizik

2

25

Universitat Autonoma de Barcelona

İspanya

Fen Edebiyat

Biyoloji

1

26

Univerza v Mariboru (SI MARIBOR01)

Slovenya

Fen Edebiyat

Biyoloji

2

27

Universidad De Cordoba

İspanya

Fen Edebiyat

Biyoloji

2

28

Ovidius University of Constanta

Romanya

Fen Edebiyat

Matematik

2

29

Roma Tre University

İtalya

Fen Edebiyat

Tarih

2

30

University of Warsaw

Polonya

Fen Edebiyat

Felsefe

2

31

State Unıversıty of Tetova

Makedonya

Fen Edebiyat

Felsefe

2

32

UTAD

Portekiz

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi - Matematik - İlk öğretim

2

33

Radom Academy of Economics

Polonya

Eğitim Fakültesi

Tüm Bölümler

3

34

Malopolska School of Economics in Tarnow

Polonya

Eğitim Fakültesi

Tüm Bölümler

6

35

Transilvania University of Brasov

Romanya

Eğitim Fakültesi

Tüm Bölümler

2

36

Verona University

İtalya

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler

2

37

Rosenheim University

Almanya

Eğitim Fakültesi

Matematik

2

38

University Goce Delcev-Stip

Makedonya

Eğitim Fakültesi

Tüm Bölümler

2

39

St.Kliment OhridskiUniversity

Makedonya

Eğitim Fakültesi

Tüm Bölümler

2

40

Malopolska School of Economics in Tarnow

Polonya

İİBF

İşletme

6

41

University of Beira Interior

Portekiz

İİBF

İşletme/Uluslararası İlişkiler/İktisat

6

42

Radom Academy of Economics

Polonya

İİBF

İşletme ve İktisat

3

43

Tischner European University

Polonya

İİBF

İşletme

2

44

University of Beira Interior

Portekiz

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

2

45

University of Beira Interior

Portekiz

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

2

46

Radom Academy of Economics

Polonya

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

3

47

Warsaw University of Life Sciences

Polonya

Su Ürünleri Fakültesi

Tarım Orman ve Balıkçılık

2

48

Hellenic Research for Marine Research

Yunanistan

Su Ürünleri F.

Tarım Orman ve Balıkçılık

 

49

Univerza v Mariboru (SI MARIBOR01)

Slovenya

Su Ürünleri F.

Tarım Orman ve Balıkçılık

2

50

UTAD

Portekiz

BESYO

Beden Eğitimi ve Spor Öğrtemenliği

2

51

Coimbra University

Portekiz

BESYO

Beden Eğitimi ve Spor Öğrtemenliği

2

52

Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw

Polonya

BESYO

Beden Eğitimi ve Spor Öğrtemenliği

2

53

University of Beira Interior

Portekiz

BESYO

Beden Eğitimi ve Spor Öğrtemenliği

2

54

University of West Bohemia

Çek Cumhuriyeti

BESYO

Beden Eğitimi ve Spor Öğrtemenliği

2

55

School of Physical Education and Sport

Macaristan

BESYO

Beden Eğitimi ve Spor Öğrtemenliği

3

56

Polytechnic  Institute Leiria

Portekiz

Fazıl Boyner  Sağlık YO

Hemşirelik

2

57

Medical University of Varna

Bulgaristan

Fazıl Boyner  Sağlık YO

Hemşirelik

2

58

Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw

Polonya

Fazıl Boyner  Sağlık YO

Hemşirelik

2

59

Malopolska School of Economics in Tarnow

Polonya

Turizm Fakültesi

Turizm ve işletme

6

60

Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw

Polonya

Turizm Fakültesi

Turizm ve işletme

2

61

Polytechnic  Institute Leiria

Portekiz

Turizm Fakültesi

Turizm ve işletme

2

62

Sannio University

İtalya

Turizm Fakültesi

Turizm ve işletme

2

63

Tischner European University

Polonya

Kastamonu  MYO

İşletme-İnsan kaynakalrı

2

64

Transilvania University of Brasov

Romanya

Araç MYO

Ormancilik

2

65

UTAD

Portekiz

Araç MYO

Ormancilik

2

66

Higher  Education   School  for  Ceramics in  I'Alcora  (ESCAL)

Ispanya  

Güzel Sanatlar  ve   Tasarım Fakültesi 

Seramik  

3

67

Varna University of Economics

Bulgaristan

Yabancı Diller YO

Yabancı Diller

2

 

 • Bu  ilanla seçilen    personelin   hareketliliklerini  30 Eylül  2016  tarihine   kadar   tamamlanması gerekmektedir.
 • Seçim sonuçları açıklandıktan sonra seçilen asil adaylar seçim  sonuçlarının  ilanından   1  ay sonra  hareketlilik    hakkı  kazandıkları  üniversitelerle  bağlantıya  geçerek   kesin  hareketlilik  tarihlerini  belirlemek ve  karşı kurum  tarafından   onaylı “Staff Mobility for Teaching Mobility  Agreement” belgesini Erasmus  Koordinatörlüğüne sunmakla  yükümlüdürler.  Bu  süre  içinde  bildirimde  bulunmayan  asil   personel  feragat etmiş  sayılarak  yedek   adaylar   davet  edilecektir.  Davet  edilen    yedek   adaylar   Erasmus  Koordinatörlüğü’nden   kendilerine    davet maili gönderim  tarihinden  1  ay   sonrasına  kadar  hareketlilik    hakkı  kazandıkları  üniversitelerle  bağlantıya  geçerek   kesin  hareketlilik  tarihlerini  belirlemek ve  karşı kurum  tarafından   onaylı “Staff Mobility for Teaching Mobility  Agreement” belgesini Erasmus Koordinatörlüğüne sunmakla  yükümlüdürler. Bu  bildirimde    bulunmayan   yedek   adaylar  yine   hakkından  feragat  etmiş  sayılacak  ve   yeni yedek adaylar hareketliliğe davet  edilecektir.

 

Başvuru  evrakları:

 1. Başvuru formu
 2. Yabancı dil belgesi ( ÜDS/YDS/KPDS  ve  denkliğindeki   sınavlardan en  az  65)
 3. İngilizce Özgeçmiş (fotoğraflı)

 

Önemli Not: yukarıdaki belgeler, Başvuru sırasında Erasmus Koordinatörlüğüne bilgisayar ortamında doldurulmuş ve eksiksiz olarak teslim edilmelidir. Belgeleri eksik olan personelimizin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru yapacak personelimizin bu hususlara dikkat etmesi önemle rica olunur.

HAK KAZANAN ADAYLARIN GİTMEDEN ÖNCE (aşağıdaki belgeleri bir dosya halinde Erasmus Ofisi’ne iletmeleri gerekmektedir)

 

1.Teaching Programme - Öğretim Programı  (2 nüsha)

Öğretim elemanının karşı üniversitede kaldığı süre içerisinde gerçekleştireceği ve karşı üniversite ile mutabık kaldığı plandır. Öğretim elemanı bu planı doldurduktan sonra imzalar, bağlı bulunduğu bölümün/programın/Fakülte/Yüksekokul Erasmus koordinatörüne ve misafir olacağı üniversitenin Erasmus temsilcisine imzalatır.

2.Davet Mektubu :

Öğretim elemanının hangi tarihler arasında davet edildiğini gösteren, karşı üniversite tarafından hazırlanarak gönderilen davet mektubudur veya e-posta. Öğretim elemanı, davet mektubunu karşı üniversiteden öğretim programını imzalattıktan sonra talep eder, mektubun takibi kendisine aittir. Davet mektubunun bir kopyasını Erasmus Ofisi’ne teslim eder.

3. Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi :(2 nüsha):

Öğretim elemanının, belgeler ve işlemler tamamlandıktan sonra Ziraat Bankası Kastamonu şubesinden vadesiz EURO hesabı açtırmaları, hesap bilgilerini de Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi’nde bildirmeleri gerekmektedir. (Başka bankalarda açılan hesaplarda havale ücreti alınmaktadır.)

4. İsim Bildiren Resmi Görevlendirme Yazısı ve Yönetim Kurulu Kararı:

4.1. Görevlendirme Yazısı : Öğretim elemanının ders verme hareketliliğinden yararlanacağına ve hangi tarihler arasında izinli sayılacağına dair bağlı bulunduğu dekanlık / müdürlüğün Rektörlüğe yazdığı ve Rektörlük tarafından onaylandığı resmi görevlendirme yazısıdır.

4.2. Yönetim Kurulu Kararı : Öğretim elemanının ders verme hareketliliğinden yararlanacağına ve hangi tarihler arasında izinli sayılacağına dair bağlı bulunduğu Fakülte veya müdürlüğünden aldığı yönetim Kurulu kararı.

DÖNÜŞTE ERASMUS KOORDİNATÖLÜĞÜNE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

1. Certificate of Attendance (Katılım Sertifikası) : (1 Nüsha) Öğretim elemanı, karşı üniversiteden ayrılmadan önce orada faaliyette bulunduğu tarihleri ve yaptığı eğitsel faaliyeti gösterir bir Katılım Sertifikası (ıslak imzalı ve mühürlü orijinal belge olmalıdır) almalıdır.

2. Kullanılan Uçak/Tren/Otobüs Biletlerinin :  Faturaların aslı veya e-bilet çıktılarının asılları Erasmus Ofisine teslim edilmelidir.

3. Asıl Uçak Biniş Kartlarının (Boarding Card)

4. Yurtiçi / Yurtdişi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi Formu: 2 nüsha

5. Pasaport Giriş ve Çıkış Sayfası Fotokopisi

6. Ders Verme Hareketliliği Faaliyet Raporu (Nihai Rapor) : 1 nüsha

7Online Nihai Raporu : Ders Verme Hareketliliği sonunda AB Komisyonu tarafında tüm katılımcılara bir e-posta gönderilir. Bu e-postada verilmiş linke tıklayarak, Online Nihai Raporu doldurmak ve göndermek gerekmektedir.

Ders  Verme   Hareketliliği Uygulanacak  Seçim kriterleri ve puanlandırma:

1 Taban Puan +20
2 Daha önce hibeli olarak yararlanmamış personele +25
3 Daha önce hareketlilikten hiç yararlanmayan bölümden başvuran personele +15
4 Bir önceki yılda hibeli yararlanan personelden -9
5 İki yıl önceki yılda hibeli yararlanan personelden -6
6 Üç yıl önceki yılda hibeli yararlanan personelden -3
7 Daha önce ikili anlaşmamız olmayan bir Yüksek Öğretim Kurumu veya ülke ile anlaşma yapan personele +10
8 Erasmus gelen/giden hareketliliğinin yoğun yaşandığı bölümdeki koordinatöre +10
9 Bölüm Koordinatörü olmak +4
10 Daha önce hareketliliğin olmadığı bir ülkenin tercih edilmesi +4
11 Daha önce hareketliliğin gerçekleşmediği bir üniversitenin tercih edilmesi +4
12 Bir önceki akademik yılda hareketliliğe asil veya yedek listeden  hak kazanarak mücbir sebep olmaksızın gitmeyen personelden -15
13 Yabancı Dil puanlaması: İbraz edilen Yabancı Dil puanının %20’si  

Asil ve yedek listede  en yüksek puandan en düşük puana göre fakülte/bölüm/birim  bazında  sıralama   yapılacaktır. Değerlendirme Sonuçları son başvuru tarihinden itibaren iki hafta içinde Asil ve Yedek Liste Kastamonu Üniversitesi Web sayfasında ve https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/akademik-birimler-tr/2012-07-13-12-11-1/anamenu-erasmuskoordinatorlugu-tr ’de ilan edilecektir.

 

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 Ders verme hareketliliğinin kapsamı:

ECHE (Yüksek Öğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personel ile işletmelerde çalışan personelin ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Ders verme hareketliliği iki şekilde gerçekleşebilir:

1. Türkiye'deki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personelin (tam / yarı zamanlı statüde resmen istihdam edilen öğretim elemanları) yurtdışında ortak olunan yükseköğretim kurumlarına ders vermek üzere gitmesi.

2. Yurtdışındaki işletmelerde çalışan personelin Türkiye'deki ECHE sahibi yükseköğretim ders vermek üzere gelmesi şeklindedir. İşletmelerden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde ya da işletme tanımına uyan (yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun; Özel sektör veya kamuya ait her tür kurum/kuruluşlar, sosyal ekonomi dâhil her türlü ekonomik faaliyette bulunan girişimler) diğer bir kuruluşta istihdam edilmiş olması gerekir. Serbest meslek sahibi kişilerin de ders vermek üzere davet edilebilmesi mümkün olabilmektedir. Bu faaliyet kapsamında yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan personel davet edilebilmesi mümkün değildir.

Ders verme hareketliliğinin hedefleri şunlardır:

 • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkânı vermek,
 • Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda destek olmak.

Gerekli Şartlar:

Ders verme hareketliliği kapsamında alınan başvuruların değerlendirilmesi sırasında aşağıdaki asgari şartların sağlandığının kontrol edilmesi gerekir:

Ders verme hareketliliği gerçekleştirilebilecek ülkeler:

Avrupa Birliği Üye Devletleri

Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Estonya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Finlandiya, İsveç, İngiltere

AB-dışı Program Ülkeleri

Makedonya, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç

Ders verme hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin tabiiyetinin aşağıdakilerden biri olması gereklidir;

 • Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkelerin vatandaşı
 • Programlara katılan Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke vatandaşı
 • Katılımcı ülkelerde daimi ikamet sahibi olan veya bu ülkeler tarafından mülteci olarak tanınmış veya vatansız birey.
 • Ders verme hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş olan akademik personel ya da yurtdışındaki bir işletmede istihdam edilmiş bir çalışan olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan akademik personel için kadro şartı aranmaz, sözleşmeli akademik personel de Erasmus ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanabilir.
 • Ders verme hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile gönderen yükseköğretim kurumu arasında kurumlar arası anlaşma olması ve her iki tarafın da ECHE sahibi olması gerekir.

Hibeler:

 • Erasmus hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır.
 • 2015-2016 Akademik yılı hareketliliği hibesi 1 Haziran 2015 – 31.05.2017 arasında gerçekleşen faaliyetler içindir. Bu  ilan   döneminde seçilen   personelin hareketliliklerini  30 Eylül  2016   tarihine  kadar   gerçekleştirmesi  planlanmaktadır. Bu tarihteki   bütçe    imkanlarına  ve   üniversitemizin  kazanacağı   yeni   personele  imkan  oluşturmak  amacıyla   ek  ilana   çıkılması  planlanmaktadır.  
 • Listede yer alan personel ders verme hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.
 • Ders verme  hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.
 • Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük harcırah ile seyahat masrafları  için  300 Avro’ya  kadar  ödeme  yapılır. Bu ödeme, yurt dışında geçirilen döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderlerine bir katkı niteliğindedir. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı niteliğindedir. Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; Yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Harcırah hesaplama yöntemi:

2015-2016  Akademik yılı  Ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki  şekilde belirlenmiştir:

 

Ülke Grupları

Ülke

Günlük Hibe Miktarı

(Avro)

Grup A

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç,

İngiltere

144

Grup B

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs

Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti,

Finlandiya, Fransa, Yunanistan,

Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn,

Lüksemburg, Norveç, Polonya,

Romanya, Türkiye*

126

Grup C

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta,

Portekiz Slovak Cumhuriyeti, İspanya

108

Grup D

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

90

*Türkiye'ye yurtdışından gelecek personel için ödenecek hibe miktarını belirtmektedir.