BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Özgür ÖZTÜRK

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON ÜYELERİ

Prof. Dr. Sezgin AYAN (Başkan)

Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatör V.)

Prof. Dr. Savaş CANBULAT

Doç. Dr. Kutay OKTAY

Doç. Ruhi KONAK

Doç. Dr. Erol TURAN                                           

Doç. Dr. Selahattin KAYMAKCI

Doç. Dr. Adem Yavuz SÖNMEZ

Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet ÖZDEMİR 

Dr. Öğr. Üyesi  Asuman ÖZGÖZ

Dr. Öğr. Üyesi  Kerim GÜNEY