Araç Rafet Vergili MYO 2013 Projeler

Eğitim Fakültesi 2013  (5) 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2013 

Fen Edebiyat Fakültesi 2013 (9)

İlahiyat Fakültesi 2013 

İhsangazi MYO 2013 

İnebolu MYO 2013 (1)

Kastamonu MYO 2013 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 2013 

Orman Fakültesi 2013  (4)

Su Ürünleri Fakültesi 2013 (4)

Turizm Fakültesi 2013