2018_356471 Nolu 2. Grup Makina Alımı İhalesi Dokumanı

2017 Yılı Hızlı Destek Proje Çağrısı başvuruları değerlendirilmiştir. Sonuçlar son Komisyon Kararında ilan edilmiştir.

Yeni BAP Otomasyon Sistemimiz Kullanıma Açılmıştır. Web sitemizdeki BAP OTOMASYON GİRİŞİ linkine tıklanarak proje başvurusu yapabilecektir. Proje başvurusu yapabilmek için öncelikle "üye ol" bölümünden istenen bilgiler girildikten sonra kullanıcı adı ve şifre alınıp sisteme girilebilmektedir. Yazılım ilk kez kullanılacağından ilk aşamada ortaya çıkabilecek olası  sorunlar nedeniyle şimdiden anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından "Araştırma Altyapısı Proje Çağrısı"na çıkılmıştır. Başvuru yapmayı düşünen üniversitemiz öğretim üyelerinin aşağıda yer alan ilgili yazıyı inceleyerek proje hazırlamaları gerekmektedir

 2017/ 545921 nolu BAP İhale Çağrısı (Floresans Spektrometre Alımı)

 DUYURU: 

  Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri Çağrısı

   BAP Koordinatörlüğü tarafından 2017 yılı için Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri Çağrısına çıkılacaktır.  Lisansüstü Öğrenim Araştırma Projeleri, Kastamonu Üniversitesi öğretim üyelerinin danışmanlığında Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezi hazırlanması kapsamında bir akademik dereceye yönelik sunulan projelerdir. Üniversitemiz enstitülerinde tez önerileri kabul edilmiş öğrencilerin danışmanlığını yapmakta olan ve başvuru yapmayı düşünen öğretim üyelerinin aşağıda yer alan 2017 yılı BAP Destekleme İlkeleri kriterlerini göz önünde bulundurarak, 13 Kasım - 24 Kasım 2017 tarihleri arasında başvuru yapması gerekmektedir. Proje bütçeleri yüksek lisans için 7.000 TL doktora için 10.000 TL üst sınır ile bütçelendirilebilecektir.  Başvurular, 13 Kasım’da kullanıma açılacak olan Yeni BAP Otomasyon Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir
 2017 Yılı BAP ve ALTYAPI Destekleme İlkeleri

BAP Koordinatörlüğü tarafından 2017 yılı için Hızlı Destek Çağrısına çıkılacaktır. Başvuru yapmayı düşünen öğretim üyelerinin aşağıda yer alan 2017 yılı Hızlı Destek başvuru kriterlerini göz önünde bulundurarak, ekte yer alan formu doldurarak ve proforma ekleyerek 19 Eylül  - 6 Ekim 2017 tarihleri arasında başvuru yapması gerekmektedir.
 1. 2017 yılı Hızlı Destek Projeleri Destekleme İlkeleri
 2. Hızlı Destek Başvuru Formu
 3. Proforma Fatura (MERLAB Personeli Hüseyin ATAŞ tarafından verilmektedir/2801313)

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 06.04.2017 tarihli BAP Komisyon Toplantısında proje çağrısına çıkılma kararı alınmıştır. Bilimsel Araştırma Projeleri başvurusu için 12.04.2017 tarihinden 15.05.2017 tarihine kadar Koordinatörlüğümüz Otomasyon sistemi üzerinden e-posta adresiniz ve şifrenizi kullanarak elektronik ortamda başvuruda bulunabilirsiniz. Proje başvuru sürecinde ve sonrasında sorun yaşamamak için lütfen başvuruda bulunmadan önce aşağıdaki bilgi ve dökümanları dikkate alınız

     1) 2017 Yılı BAP ve ALTYAPI Destekleme İlkeleri

     2) Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Formu (doldurulup elden teslim edilecektir)

     3) BAP Otomasyon Sistemi Kullanma Klavuzu

     4)Proje Başvurusu için Görsel Anlatımlı Video

            Notlar:

         * Proje başvurusunu tamamladıktan sonra sistemden bir çıktı alıp proje yürütücüsü, araştırmacılar, bölüm başkanı ve dekan/müdür'e imzalattıktan sonra varsa diğer tüm ek belgelerle birlikte (proforma, özgeçmiş gibi) birimimize teslim etmeniz gerekmektedir. 

           * Altyapı proje başvurusunu sisteme girdikten sonra ilgili bölümden uygun olduğuna dair Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte proje çıktısı ve varsa diğer ek evraklarla birlikte ıslak imzalı olarak birimimize teslim edilmelidir. 

             

Doğrudan Temin Onay Belgesi Hakkında: Üniversite genelinde resmi yazışmalarda EBYS sistemine geçildiğinden, artık proje yürütücülerinin onay belgesi alması için yapması gereken işlemlerde şu yol izlenecektir:

  1.        Proje yürütücüleri tarafından BAP birimine mal yada hizmet alım formu gönderilecektir
  2.        BAP birimi bu forma istinaden onay belgesini hazırlayıp proje yürücüsüne mail olarak gönderecektir
  3.        Proje yürütücüleri bu mailin çıktısını alıp, belgede görevli piyasa fiyat ar. gör.'lerine imzalatıp iki nüsha olarak BAP birimine ıslak imzalı olarak gönderecektir
  4.        BAP birimi bu formu EBYS sistemine kaydedecek ve giden sayısı alacaktır. Bunu da proje yürütücüsüne bildirecektir.
  5.        Lütfen bu işlemleri tamamlamadan firmalardan teklif alma sürecine başlamayınız

 Proje yürütücülerinin dikkatine ! Yapacağınız satınalmalarda ilgili firmalara ödeme yapılabilmesi için firmaların Kamu İhale Kurumu tarafından yasaklı olarak ilan edilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle piyasa fiyat araştırması sonucu doğrudan teminin yapılacağı firmaya bu konunun sorularak teyidinin yapılması gerekmektedir. Aksi halde alım yapılmış olsa dahi firmaya ödeme yapılması mümkün olmayacaktır.  

 MALİ SÜREÇLER: Proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile yolluk ve yevmiye ödemeleri ile ilgili hususlar, PROJE UYGULAMA SÜRECİ başlığı altındaki bölümde detaylı olarak anlatılmıştır.             

   Proje kapsamında yapılacak satınalmaların faturaları şu şekilde kestirilmelidir: Fatura Bilgileri: Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Vergi No: 5270444266, proje numarası faturanın alt kısımında müsait bir yere yazılmalıdır

 Web sayfamızda Projeden yapılan yayınlar başlıklı bir bölüm açılmıştır. İsteyen öğretim elemanları yayın bilgilerini mail atarlarsa bu bölüme koyulacaktır. Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.