İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Merkezi tarafından 21-22 Mayıs 2012 tarihlerinde düzenlenen "Nizâm-ı Cedid Başlangıcının 220. Yılı Münasebetiyle Tarih Boyunca Yenileşme Hareketleri" konulu sempozyuma Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖĞRETEN bildirili olarak katıldı ve "III. Selim'e Sunulan Lâyihalara Göre Osmanlı Muvazzaf Ordusunda Görülen Usulsüzlükler" başlıklı bildirisini sundu.