Atatürk Üniversitesi'nin kuruluşunun 55.yılı etkinlikleri çerçevesinde; 28-30 Mayıs 2012 tarihleri arasında üç seksiyon halinde düzenlenen I. Ulusal Coğrafya Sempozyumu'nda Üniversitemizi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. B.Ünal İBRET, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran AYDINÖZÜ ve Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih İMAT iki bildiri ile temsil etmişlerdir.

37 Üniversiteden yaklaşık 200 akademisyenin 140'ın üzerinde bildiri ile katıldığı Türkiye'nin en geniş kapsamlı Ulusal Coğrafya Sempozyumu'nda Üniversitemizden Doç. Dr. B.Ünal İBRET, "Jeolojik Miras Açısından Değerlendirilmesi Gereken Bir Yöremiz: Boyabat Sultansuyu Bazalt Sütunları"; Yrd. Doç. Dr. Fatih İmat, "Neojende Nahçıvan Çukurunun Paleocoğrafi Durumu" adlı bildirileri sunmuşlardır.