Matematikçiler Derneği (MATDER) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nce (OMÜ) ortaklaşa düzenlediği “Anadolu’da Matematik ” temalı 11. Matematik Sempozyumu 19-21 Eylül 2012 tarihlerinde Samsun’da gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü Atakum Tepe Otel Salonlarında düzenlenen Sempozyumda Üniversitemizi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet KAÇAR, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir TUNA, Yrd. Doç. Dr. Çağrı BİBER, Yrd. Doç. Dr. Lütfi İNCİKABI, Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yaşar BOLAT, Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileri Murat ERKARTAL, Nisa YURT, Feyza Demirci ve Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı mezunu Müjdat TAKICAK temsil etti.

Matematik Eğitimi ve Matematik alt alanlarında Sözlü Bildiri ve Poster Bildirilerin sunulduğu sempozyumda 4 çağrılı konuşma, 2 panel, 2 matematik oyunları yarışması, 1 forum, 1 atölye çalışması da gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet KAÇAR’ın Bilim Kurulu Üyesi olduğu ve Oturum Başkanı olarak da görev yaptığı Sempozyumda Üniversitemiz adına 4 sözlü ve 1 poster bildiri sunuldu.