Başta aile olmak üzere toplumun en müstesna yerini teşkil eden kadınlarımız hayatın her sahasında mühim vazifeler üstlenerek memleketimizin bugünlere gelmesinde büyük gayret sarf etmişlerdir. Bu müstesna yerine rağmen kadınlarımıza karşı şiddet maalesef uygulanabilmektedir. Kadına karşı uygulanan her türden şiddeti sadece bir kadın meselesi değil bir toplum meselesi olarak görmek gerekir. Toplumun her bir ferdinin aynı haklara sahip olduğunun şuurunda olarak kadına karşı her türden şiddetin temel bir insan hakkı ihlali olduğu unutulmamalıdır. Bu düşüncelerle her türlü ayrımcılığın sona ermesi, kadınlarımıza her sahada hak ettikleri kıymetin verilmesi, kadınlarımızın toplumdaki müstesna kıymetinin muhafaza edilmesi ve kadınlarımıza karşı her türlü şiddetin önlenmesini temenni ediyorum. 

Prof. Dr. Seyit Aydın

Rektör         

Son Haberler