Yüce Türk Milleti, ezelden beridir kurduğu büyük ve güçlü devletler ile dünya tarihini her daim şekillendirmiş ve sair milletlere örnek teşkil etmiştir.

 Bu yüce milletin evlatları, bütün dünyada barış ve dostluğun hâkimiyeti uğrunda savaş vermiş, mevcudiyetin en kutsal değerleri olan hürriyet ve istiklalini ebedi kılmak için icap ettiğinde gözünü kırpmadan canını feda etmiştir. Bu kutsal değerler uğrunda göğsünü siper etmek suretiyle gazilik ve şehitlik mertebesine ulaşanlar, milletimizin gönlündeki en müstesna yeri almışlardır.

 Bugünün mana ve önemi vesilesiyle, Kastamonu Üniversitesi olarak istiklalimizin ebedi abideleri olan gazilerimizin ve ailelerinin Gaziler Gününü kutlar, Hakkın rahmetine kavuşan gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd eder,  şükranlar sunarız.

Son Haberler