Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın, Üniversite ve Akademik kuruluşların yayın sayıları, bu yayınların atıf ve etki alanıyla ilgili çalışma yapan Elsevier'in, “Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Yeterlilik ve Analiz Raporu”nu açıklamak amacıyla 16 Ağustos 2017 tarihinde Üniversitemiz Mevlüt Beyribey Konukevi’nde Basın Mensuplarıyla bir araya geldi.

Basın toplantısına Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali Rafet Özkan, Prof. Dr. Ayhan Biber, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. S. Tunay Kamer, Fakülte Dekanlarımız ve Basın Mensupları katıldı.

Yapılan Basın toplantısında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın ”Bugün burada toplanmamızın nedeni Üniversitemizin ilmi olarak bazı sahalarda Dünya’da ki yeridir. Bununla alakalı Dünyanın en büyük ve itibarlı akademik yayın kuruluşu Elsevier’in yayınladığı raporu biz burada size aktaracağız. Elsevier zaman zaman Üniversitelerin, Dünyadaki Akademik kuruluşların seviyelerini, hangi sahada ne yaptığını değerlendiriyor. Elsevier’in Orta Doğu, Türkiye, İran bölgesinin temsilcisi değerlendirmeyi bize gönderdi. Burada tamamen İlmi çalışmalar dikkate alınarak seviyemiz ve durumumuz belirlenmiştir. Bütün Üniversiteler için yapılıyor. Bizim için sevindirici olan Fen Bilimlerinde 6 alanda Dünyada Üniversitemiz ilk 6’nın içindeyiz. Sosyal Bilimler alanında ise 1 alanda ilk 15’teyiz. Dünya’da iyiler arasındayız. 2011-2016 arası performansımız Üniversitemizi Dünya sıralamasına getirmiş. Fen, Sağlık ve Sosyal alanlar olmak üzere 23 tane temel bilim alanı dikkate alınmıştır ve Üniversitemiz bu temel bilim alanlarının 6’sında İlk 6’dadır. Kimya Mühendisliği ve çevresindeki alanlarda performansı bu sahaların içinde İlk 500’ün içerisinde 15 Akademisyenimiz var. İlk 10’a girdiğimiz alanlardan Malzeme Mühendisliği ve Nano Teknoloji sahasında Dünya’da ikinciyiz, bu sahada yapılan çalışmaların 746 çalışmanın 123’ü Türkiye’de yapılmış ve bu çalışmaların 36’sı da Üniversitemizde yapılmıştır.

Radyoaktivite, Radon, Radyoizotop yani fiziğin nükleer kısmı burada da Dünya’da 522 çalışma yapılmış bunların 50 tanesi Türkiye’de yapılmış ve 9 tanesi de Üniversitemizde yapılmıştır. Bu alanda da Dünya’da3.’yüz. Üniversiteler arasında da1.’yiz. Elsevier’in bize belirttiğine göre başka kurumlarla ve Üniversiteler ile yaptığımız işbirliği çalışmaları, araştırmalar ve ilmi meseleler ile çok daha ileriye gittiğimizi söylediler. Diğeri de balıkçılık burada da sıralamada Dünya’da beşinciyiz. Dünyada 637 çalışma yapılmış 28 tanesi Türkiye’de yapılmıştır. Bunların 3 tane ses getiren tesiri yüksek çalışma Üniversitemizde yapılmıştır. Bir diğeri de Orman, Yangın ve Ekoloji alanıdır. Dünya da 583 çalışma yapılmış bunların 21’i Türkiye’de 7’ si Üniversitemizdedir. Türkiye’nin 3/1’ini bizim çalışmalarımız oluşturuyor. Bu sıralamada da Dünya 1.’siyiz ve bu sıralamada Türkiye’de ilk 10’da sadece Üniversitemiz bulunuyor. Başka bir sıralamada Fiziğin başka bir dalı Plazma, Füzyon Reaksiyonları ve Füzyon Reaktörleri kısmı Dünya’da 275 çalışma yapılmış. Bunların 9 tanesi Türkiye’de yapılmıştır ve 9 tanesinin 7 tanesini Üniversitemiz yapmıştır. Tesir faktörü olarak bakacak olursak Türkiye ortalaması 12, Üniversitemiz ise 11 tane çıkarmıştır. Bu sıralamada da Dünyada 6. Olarak yer alıyoruz. Fizik ve Genetikte geleceğimiz oldukça iyi. Bir diğer sahamız Orman Endüstri Mühendisliği alanında Dünya’da ki çalışma sayısı 79, Türkiye’de 13 tane çalışma yapılmış ve bunun 3 tanesi Üniversitemizde yapılmıştır. Burada da Dünya’da ki yerimiz 6. Sıradadır. 23 temel alandan 6.sında Dünya’da ilk 6’nın içerisindeyiz. İşbirliği ile çalıştığımız alanlarda öne çıkıyoruz. Genel olarak bakacak olursak genç Üniversitelerimizin heyecanı ve performansı iyi, bunları desteklemek lazım. 4 sene sonra hedef olarak Kastamonu Üniversitesi 10 temel alanın üzerine çıkacaktır. Sosyal bilimler alanında Ekonometri iyi bir yolda, Fen bilimleri alanında Elektrik ve Elektronik’te de yakında iyi yerlere gelecektir. Teknoloji üreten Üniversite demiştik ve de oldu. Artık kendimizi değişik alanlarda gösteriyoruz. Dünya da itibarımızın da daha da artmasına sebep olmaktadır. Bütün çalışma arkadaşlarımıza, Akademisyenlerimize, İdarecilerimize ve Basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Kastamonu Üniversitesi Rektörü

Son Haberler