Engelli olmak ferdi bir mesele olmayıp içtimai şümulü ile herkesi yakından alakadar eden ve bütün fertlerin müşterek gayretiyle çözülebilecek bir meseledir. Engelli vatandaşlarımıza farklılıklarını hissettirmeden normal hayat standardını sağlamak ancak içtimai hassasiyetle mümkündür.

Birer engelli adayı olduğumuz şuuruyla Üniversite olarak biz bu konuya ayrıca hassasiyet gösteriyor ve engelli olan talebe ve çalışanlarımız için fiziki engelleri tek tek ortadan kaldırıyoruz. Üniversitemizin geliştirdiği ve bugün birçok üniversitenin de faydalandığı görme engelliler için sesli kütüphane hizmetimiz, engelli yön ve mekan bulma programımız bu hassasiyetimize en müşahhas misallerdendir.

Engellilerin önündeki bütün engellerin kalkarak ömür boyu daha mesut, sıhhatli bir hayat standardına kavuşmaları dileklerimle Engelliler Haftasını en içten dileklerimle kutlar, saygılar sunarım.

 

Prof. Dr. Seyit AYDIN

Rektör

Kastamonu Üniversitesi Rektörü

Son Haberler