İnsanlığa büyük bir lütuf ve âlemlere rahmet olarak gönderilen, İslam'ın âlemşümul mesajını bize ulaştıran Sevgili Peygamberimizin (SAV) dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesi münasebetiyle kutlanan “Kutlu Doğum Haftası”nı idrak etmenin ebedi huzur ve saadeti içerisindeyiz.

O’nun hayatı dürüstlüğün, erdemin, şefkat ve merhametin sınır tanımayan boyutlarıyla ve hakikat ile hatayı birbirinden ayıran ölçüsüyle bizleri aydınlatmıştır. Mukaddes sözleri, tavsiyeleri, yaşama ve hayatı algılama şekliyle de bütün kâinat için mutlak bir rehber olmuştur.

Bu vesileyle; Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) güzel ahlakını ve insanlığa ulaştırdığı mukaddes mesajını daha iyi idrak edebilmek ve hayatımızın her alanında tatbik edebilmek temennisiyle Kutlu Doğum Haftası’nın Üniversitemize, ilimize, ülkemize, İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Son Haberler