Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın, Mevlana Projeleri kapsamında Üniversitemiz ile Malezya MARA Teknoloji Üniversitesi arasında yapılan Mev-2016-060 kodlu proje ekibinde olan Öğretim Elemanlarımız Malezya ziyaretlerindeki deneyimleri, projelerin işleyişi, yürümesi ve safahatı hakkında ki gelişmeleri görüşmek üzere yemekli toplantı da bir araya geldi.

Toplantıda Üniversitemiz ve MARA Teknoloji Üniversitesi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacı ile ilerleyen aşamalarında neler yapılması gerektiği ve somutlaşacak ve belirlenen konularda gerekli çalışmalar hakkında görüşüldü. Ülkemiz ve Malezya için oldukça verimli olacağı ayrıca, Malezya ile vuku bulacak pek çok bilimsel ve ticari faaliyete öncülük edeceği belirtildi. Malezya’dan gelecek olan ekiple hangi ortak çalışmaların yapılması gerektiği, ileriye yönelik ortak projelerin hangi birimler arasında geliştirilmesinin daha uygun olacağı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı esnasında son olarak proje kapsamında Malezya’ya yapılan ziyaretteki tropikal iklim kuşağında bulunan bölgedeki bitki türlerinin incelenmesi, bitkiler üzerinde ileri teknikler kullanılarak yapılan çalışmalar ve bu tekniklerin Ülkemize aktarılma olanakları, tamamen farklı bir iklim ve bitki örtüsüne sahip ülkemizdeki bitkilerin tropikal bölgede kullanım olanakları konuları Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın’a iletildi.

MARA Teknoloji Üniversitesi Rektörü Emeritus Professor Dato' Dr Hassan Said adına MARA Teknoloji Üniversitesi stratejiden sorumlu Rektör Yardımcısı ve eski diplomat Prof. Dato' Dr. Rahmat Muhamad tarafından gönderilen hediyeler Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın’a takdim edildi.

Toplantı fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

 

 

Son Haberler