Sudan El-Zaim El-Ezherî Üniversitesi’nden gelen ve El-Zaim El-Ezherî Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abedelghauffar Muhammed Ali, öğretim üyeleri Prof. Dr. Abu Bakir Hassan Bashia ve Prof. Dr. Ali Salih Karrar’dan oluşan bir heyet, 15-25 Ağustos 2016 tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi’ne gelerek, üniversitenin akademik birimlerinde muhtelif incelemelerde bulundu.

Ziyaret boyunca heyete Kastamonu Üniversitesi hakkında tafsilatlı malumat verildi. Ziyaret sonunda Kastamonu Üniversitesi ve El-Zaim El-Ezherî Üniversitesi arasında Mevlana Protokolü imzalandı. Ayrıca her iki üniversitenin Tarih Bölümleri arasında 13 Ocak 2015 tarihinde imzalanan protokolün kapsamını genişleten ikinci bir protokol daha imzalandı. Söz konusu protokol kapsamında tarih alanında iki üniversite arasında karşılıklı olarak ilmî kitaplar, tezler, görsel malzemeler, arşiv belgeleri vb. çeşitli materyalleri temin etmek, iki üniversite arasında tarih alanında bilimsel toplantılar düzenlemek, tarih alanında araştırma ve incelemeler için karşılıklı lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, Türkiye ve Sudan konulu araştırma ve incelemeleri ihtiva eden kaynakları derleyip bir veri bankası oluşturmak hususlarında işbirliği sağlandı.

Ayrıca tarih ve tarih eğitimi alanında Türkiye ve Sudan’daki tarih ders kitaplarında Türkiye ve Sudan algısı üzerine araştırmalar yapma, tarih eğitimi konusunda karşılıklı araştırmalarda bulunma ve müşterek yayınlar yapma, bu suretle her iki ülkenin tarih eğitim programlarının hazırlanması süreçlerinde öneriler getirerek akademik katkıda bulunma konularında mutabakat sağlandı.

Son Haberler