Üniversitemiz Bosna-Hersek Fedarasyonu’na bağlı Sırp Cumhuriyeti’ndeki Banja Luka Üniversitesi ve Kosova Cumhuriyeti’ndeki Prishtina Üniversitesi ile ikili protokol imzaladı. İmzaladığı bu anlaşmalar ile Üniversitemiz protokol sayısını 25’e çıkardı.

İmzalanan protokoller çerçevesinde kurumlararası ilişkileri geliştirme ve ileriye taşıma, öğrenci, akademik ve idari personel değişimi, araştırma faaliyetleri ve yayınlar, seminer ve akademik toplantılara katılım ve akademik programlar yer almaktadır.