Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ ve Prof. Dr. Sezgin AYAN, Slovenya’nın Maribor Üniversitesi’ne “Erasmus Eğitim Alma Programı” çerçevesinde 7-12 Mart 2013 tarihlerinde ziyaret ettiler.

1975 yılında kurulan ve 17 fakültesi ile Slovenya’nın 2. büyük üniversitesi olan Maribor Üniversitesi’nde gerçekleştirilen görüşme ve toplantılarda süresi biten “Personel Hareketliliği Anlaşması” 2017 yılına kadar uzatıldı. Ayrıca, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri, Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesinin Biyoloji, Kimya ve Fizik Bölümlerini kapsayan Erasmus İkili Anlaşma konusunda lisans ve lisansüstü programlar için mutabakata varıldı.

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden her dönem 40-50 öğrenci kabul ettiklerini belirten ve Türk öğrencilerden övgü ile bahseden Maribor Üniversitesi yetkilileri Türk öğrenci sayısının artırılması yönünde politika izleyeceklerini ifade ettiler. Hareketliliğin gerçekleştirildiği bahar döneminin hemen akabinde Erasmus Staj Hareketliliği için; Turizm, Sağlık, Orman ve Eğitim Fakülteleri arasında Staj Hareketlilik Anlaşması ile takriben 10 öğrenciye staj imkanı sunulabileceği vurgulandı. Bununla birlikte; Maribor Üniversitesi’nden Kastamonu’ya sağlık ve eğitim alanlarında staj amaçlı öğrenci gönderilmesi konusunda prensip anlaşmasına varıldı. YÖK’ün henüz uygulamaya koyduğu Mevlana Programı hakkında Maribor Dış İlişkiler uzmanlarına bilgi verilerek bu konuda Üniversitelerimiz arasında protokol düzenlenmesi konusunda hemfikir olundu.