Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün tarafından “Ortaçağ Türkistan'ında Türk Düşüncesinin Mimarları Paneli” 1 Mart Cuma günü Merkezi Kafeterya Konferans Salonunda düzenlendi.

Panele Vali Erdoğan BEKTAŞ, Rektörümüz Prof. Dr. Seyit AYDIN, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN, Prof. Dr. Sezgin AYAN ile Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Panelde İstanbul Kültür Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vahit TÜRK “Ali Şir Nevâyî’nin Türk Düşüncesine Katkıları”, Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zikri TURAN “Kutadgu Bilig ve Yusuf Has Hâcib’in Türk Düşüncesine Katkıları”, Kırıkkale Üniversitesi’nden Prof Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ “Yesevi Ocağı ve Hoca Ahmet Yesevi’nin Türk Düşünesine Katkıları”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali AKAR Divânü Lügâti’t-Türk ve Kâşgarlı Mahmûd’un Türk Düşüncesine Katkıları”, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ “Maveraünnehir Çevresinde Türk Düşüncesi” konuları üzerine konuşmalarını yaptılar.

Konuşmanın sonunda Vali BEKTAŞ ve Rektörümüz AYDIN panelistlere plaketlerini takdim ettiler.