Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası tarafından 23 Kasım 2012 tarihinde "5531 Sayılı Kanunun Yüksek Öğretim ve Eğitime Yansımalarının İrdelenmesi ve Hedefler" kongresi düzenlendi.

Kastamonu Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen kongreye Rektörümüz Prof. Dr. Seyit AYDIN, Belediye Başkan Vekili Bahri YAVUZ, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ, Prof. Dr. Sezgin AYAN, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ali KÜÇÜKAYDIN, orman fakülteleri dekanları, Üniversitemiz öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ali KÜÇÜKAYDIN'ın açılış konuşmasının ardından Rektörümüz AYDIN yaptığı konuşmasında orman varlığımızın korunmasında ve en iyi şekilde değerlendirilmesinde her şeyin Bakanlık mensuplarına ve üniversitelerimize ait olduğunu vurguladı. AYDIN: "Kastamonu geçmişten günümüze ormancılık bakımından önemli merkezlerimizden biridir. Ormancılık bakımından önemli olunca; eğitimi bakımından da önemli olması tabi ki kaçınılmazdır.

Bütün Orman Fakültelerinin temsil edildiği kongrenin sonuçlarının Bologna süreci çerçevesinde de dikkate alınarak öncelikle Üniversitemiz Orman Fakültesi'nde dikkate alınacaktır. Kongre sonuçlarının Ormancılık camiasında ve Ülkemizde hayırlara vesile olmasını dilerim." dedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Rektörümüzün Oturum Yöneticisi olduğu birinci oturumda eski Müsteşar Yardımcısı AR-GE Komisyon Başkanı Eşref GİRGİN "Ormancılık Yüksek Eğitim-Öğretimde OMO Antalya-2009 paneli bağlamında yapılanların Oda açısından değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cantürk GÜMÜŞ "Türkiye'deki Ormancılık Eğitiminin Tarihsel Gelişimi", emekli Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harzemşah HAFIZOĞLU "OMO Antalya-2009 paneli bağlamında Günümüzde Ormancılık Yüksek Eğitim ve Öğretiminde Yapılanma, Öğrenci Kontenjanı ve Yerleştirmelerin İrdelenmesi" ve son olarak da İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan OK "Orman Fakülteleri eğitim programlarının akreditasyonunun gerekliliği ve MÜDEK bağlamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi"ni tartıştı.

24 Kasım Cumartesi günü de devam edecek olan kongre toplam beş oturumun ardından yapılacak kapanış oturumuyla son bulacak.