Kastamonu’nun tarihten gelen ahşap kültürünü araştırmak ve yeniden canlandırmak, üniversitenin öğretimde özellikle ahşap üzerine eğitim veren bölüm ve programlarında ihtiyaç duyduğu uygulama eksiğini tamamlamak, bilimsel araştırmalarda malzeme hazırlama laboratuvarı olarak kullanmak ve çeşitli kurslar açarak halkımıza ahşap kültürünü öğretmek amacıyla Üniversitemizde Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.

Ağustos 2012’de kurulan Merkezimize, Müdür olarak Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hacı İsmail KESİK atanmıştır. Ayrıca Merkezde, Prof. Dr. Hasan VURDU, Doç. Dr. M. Hakan AKYILDIZ, Doç. Dr. Saim ATEŞ, Öğr. Gör. Beyhan KARAKUŞ, Öğr. Gör. Sezgin BIÇAK, Öğr. Gör. Mehmet KARAMANOĞLU, Arş. Gör. Ümmü KARAGÖZ, Arş. Gör. Bahadır Çağrı BAYRAM, Arş. Gör. Mehmet AKÇA ve Arş. Gör. Osman Emre ÖZKAN görev alacaktır.

Merkez, programları ile; özelde üniversitenin öğretim faaliyetlerinin uygulama ayağını tamamlaması ve gerektiğinde üniversitenin ihtiyaç duyacağı mekan donatı elemanlarının üretilmesi konularında katkı sağlayacak, genelde ise topluma, düzenlenecek kurslarla ahşap kültürünün anlatılması (kündekari, kakmacılık, oymacılık, sedef işlemeciliği gibi), bölgenin sahip olduğu ahşap kültürünün geçmişinin geleceğe aktarılması, metal ve metal-ahşap birlikteliğinin uygun şekilde kullanımı ortaya koyularak yöre insanına aktarılabilecek ve ahşap kullanımına farklı bir boyut kazandıracaktır. Ayrıca, bu konularda yok olmaya yüz tutan zenginliğimizin, kültürümüzün canlandırılması konularında katkı sağlayacaktır.

Merkez, programların uygulama boyutunda ise öğrencilerin haftanın belirli günlerinde burada uygulamalara katılması, ara dönem veya yaz döneminde stajlarını burada yapması gibi konularda katkı sağlayacaktır.

Üniversitemiz bünyesinde kurulan Ahşap Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği ve Orman Mühendisliği Anabilim Dalı; Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümü, Orman Mühendisliği bölümü ve Peyzaj Mimarlığı; Tosya Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Programı ve Kastamonu Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri programı ile bağlantısı bulunmaktadır.

Araştırma merkezi için üniversite bünyesinde kullanılmakta olan 150 m2 kapalı alan ve 100 m2 yarı kapalı (sadece 2 yanı ve üstü kapalı) alan olmak üzere 250 m2 bir bina mevcuttur. Ayrıca, metal uygulamalarının yapılabileceği 200 m2 ve testler için laboratuvar olarak kullanılabilecek, içerisinde bir takım cihazların mevcut olduğu, 150 m2lik 2 bina mevcuttur. İlk etapta bu binalar değerlendirilecek olup, daha sonraki yıllarda daha modern ve donanımlı bir bina yapılacaktır. Binalar için mevcut binaların çevresinde yeterli büyüklükte açık alan bulunmaktadır.