Büyük bir veli ve alim bir zat olan Mehmet Feyzi Efendi, Kastamonu ve çevresinin mânevî Mutasarrıfı son dönem alim ve mütefekkirlerindendir.

Kastamonu’nun manevi mimarlarından biri olan Mehmet Feyzi Efendi senelerce etrafına feyz, bereket ve ilim saçmıştır.

Kastamonu Üniversitesi olarak Mehmet Feyzi Efendi’yi vefatının 26. sene-i devriyesi münasebetiyle rahmetle anıyoruz.