Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün düzenlediği 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu 3 Eylül 2014 Çarşamba günü başladı. 3 Mart Konferans Salonu’nda yapılan sempozyuma Kastamonu Valisi Şehmus Günaydın, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın, Rektör Yardımcılarımız, Prof. Dr. Ali Rafet Özkan, Prof. Dr. Sezgin Ayan ve Prof. Dr. Ömer Atalar, kamu kurum amirleri, dekanlar, öğretim üyeleri, yurt içi ve yurt dışından bildiri sunacak akademisyenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Sabah saat 10.00’da başlayan sempozyumun açılış konuşmasını Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Hasan Sacit Keseroğlu yaptı. Konuşmasında Keseroğlu “44 Bildiri yapılacak Sempozyumun ana konusu “etik”tir. Ahlak, insanı diğer canlılardan içgüdüleri dışında seçme ve isteme eylemlerinde bulunmasıyla ayıran bir yapıdır. Temelinde özgürlük ve bağımsızlık kavramları vardır. Etik iyi-kötü, doğru-doğru olmayan ne olduğu üstüne eğilen günlük ahlak değerleri dışında bir felsefe disiplinidir. Mesleki etik ise temelinde hukuk ve yaptırımı taşır. Yasal dayanak kazanmış her meslek örgütünün bir meslek etiği vardır. Kütüphane ve bilgi bilim alanındaki etik ilkelerinin 80 yıllık bir geçmişi vardır. Türkiye’de ne kamu ne de meslek örgütü olarak kütüphane ve arşivcilik derneklerinin etik ilkeleri uygulayacak yasal dayanağı bulunmamaktadır. Dileğim etik ilkelerinin yasal dayanaklara bağlı olduğu güçlü bir meslek örgütümüzün ortaya çıkmasıdır.

Felsefi açıdan temellendirilmeyen hiçbir disiplinin yaşama şansı bulunmamaktadır. Sempozyumumuz 3 gün sürecek, her güne Türk Kütüphane ve Bilgibilim temelini oluşturan 3 Üniversitemizin ilk bölüm başkanları adına oturumlar düzenledik. 44 bildiri sunulacak sempozyumumuzda bildirilerin ana konuları, etik, meslek etiği, kütüphane ve bilgibilim etiği, bilim etiği, düşünce özgürlüğü ve bilimsel dergiler üzerine yer alıyor.  Bu sempozyum için öncelikle sempozyum düşüncemizin Uluslararası boyutta olmasını öneren, bu süreçte maddi ve manevi olarak bizleri destekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın’a, Kastamonu Belediye Başkanımıza ve Sayın Valimize, Taşköprü Belediye Başkanımıza, Küre Kaymakamımıza, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımıza, yurt içi ve yurt dışından gelen katılımcılara ve destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Rektörümüz Aydın konuşmasında, Öncelikle Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü tarafından tertip edilen milletlerarası bir sempozyuma ev sahipliği yapmak bizim için ayrı bir önem arz ediyor.

Üniversitemizin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün bu sene ilk defa öğrenci alarak eğitim-öğretim hayatına başlaması vesilesiyle de manalı bir yıl olduğunu söylemek isterim. Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum.

Bu tür ilmi faaliyetler sadece kendi alanına fayda sağlamakla kalmaz aynı zamanda fikir alışverişi ve dostluk köprülerinin de teşkilinde önem arz eder. Bu sempozyumda Kütüphane ve Bilgibilim alanında etik, ahlaki teorik ve uygulamaların yeri, önemi ve gerekliliği ile bunlarla alakalı görüş ve düşünceler ortaya konulacaktır. Ayrıca mesleğin değişik kesimlerinde karşılaşılan problemler tartışılacaktır. Kütüphane ve Bilgibilim disiplin ve mesleğinin diğer alanlarla kesişen sınırlarının ve kendine has özelliklerinin belirlenmesi için felsefi temellere dayandırılması gerektiği konuşulacaktır. Her meslek ve disiplinde olduğu gibi bu alan için de ihtiyaç duyulan bu durum konunun önemini de göstermektedir. Sempozyum, Kütüphane ve Bilgibilimin temelleri, Etik ve Hukuk, Mesleki Ahlâk/Mesleki Etik, Hakemlik ve Editörlük konuları ile alakalı alt başlıkları ve yine diğer ilgili konuları içine alıyor.

Bu mutlu günümüzü teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sempozyumda bizlere destek olan Valiliğimize ve Sayın Valimize, Belediyemize ve Belediye Başkanımıza, Küre Kaymakamımıza, Taşköprü Belediye Başkanımıza, destekleyen sivil kuruluşlara, başta Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız olmak üzere Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Sacit Keseroğlu’na, akademisyenlerimize, felsefe bölümümüze ve bu sempozyumu bildirileriyle manalı hale getiren akademisyenlerimize teşekkür ediyor, sempozyumun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sempozyumun bilim dünyasına çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

Konuşmasında Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumunun ilimizde ve üniversitemizde yapılmasından duyduğu gurur ve sevinci dile getiren Belediye Başkanı Tahsin Babaş “bilimle ilgili faaliyetlerde her türlü desteğe hazırız. Geçmişimizi iyi bilmek ve geleceğe de aktarabilmek için bu tip sempozyumlara ve çalışmalara gerçekten ihtiyacımız bulunmaktadır. Üç gün boyunca sürecek olan sempozyumun ilimize, öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve toplumumuza faydalı olmasını ve başarılı geçmesini diliyorum.” dedi.

Sempozyumun önemine vurgu yapan konuşmasında Vali Günaydın “İlimiz tarihiyle coğrafyasıyla kültürüyle son derece önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle bizim sahip olduğumuz bilgi ve belgeler bu tarihin aydınlatılmasında bu güzelliklerin ortaya çıkartılmasında son derece önemlidir. Tabiki üniversitede böyle bir bölümün açılması İlimiz için büyük bir şanstır. Kastamonu ilimizde bulunan önemli tarihi belgelerin siz değerli bilim adamlarının istifadesine sunulması için valilik olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bu nedenle bu çalışmada üniversitemizin yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.

İlimiz az öncede ifade ettiğim gibi bilginin kaynağı olabilecek çok önemli değerlere sahip bir kenttir. Bugün Gideros’ta Pompeiopolis’te, Kastamonu merkezde ve birçok ilçemizde bilim adamlarının yararlanacağı çok önemli eserlerimiz var. Kazı başkanlığını üniversitemizden bir hocamızın yaptığı Pompeiopolis’te, kazı çalışmalarımız son derece hızlı bir şekilde devam ediyor. Orada çıkan bilgi ve belgeler bu konuyla ilgilenen bilim adamlarımız için çok önemli ve çok anlamlı. Bu kazının hem bilimsel açıdan, hem de turizm açısından ilimize katkı sağlaması için valilik olarak destek veriyoruz.

Bu sempozyumu düzenleyen başta Rektörümüze, hocalarımıza, katkı veren belediye başkanımıza ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Sempozyumumuzun ilimize, ülkemize ve bilim camiasına hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.  

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Rafael Capurro “Shapes of Freedom in the Digital Age, Prof. Dr. Berin Yurdadağ düşünce, okuryazarlık, etik konuları, Prof. Dr. Paul Sturges ise “Librarianship As an Ethical Profession” konularında tebliğlerini yaptılar. Tebliğlerinin ardından Prof. Dr. Rafael Capurro’ya Vali Günaydın, Prof. Dr. Berin Yurdadağ’a Belediye Başkanı Babaş, Prof. Dr. Paul Sturges’a Rektörümüz Aydın hediyelerini takdim ettiler. Öğle yemeğinin ardından Hilmi Çelik’in sunumuyla devam eden Osman Ersoy Oturumları, Oturum Başkanlığı’nı Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük’ün yaptığı “Geçmişten Geleceğe Düşünce Özgürlüğü-I”  konulu oturumla devam etti.

Sempozyum, Oturum Başkanlığı’nı Prof. Dr. Yavuz Unat’ın yaptığı “Geçmişten Geleceğe Düşünce Özgürlüğü-II” konulu oturumun ardından da Oturum başkanlığını Prof. Dr. Nazlı Alkan’ın yaptığı Kütüphane ve Bilgibilim Etiği konulu oturumlar yapıldı.  

 

İlk günü tamamlanan sempozyumun ikinci gününde ise Jale Baysal oturumları yapılacak. Bu oturumlarda “Mesleki Etik ve Profesyonellik I”, “Mesleki Etik ve Profesyonellik II”, “Düşünce Özgürlüğü Forumu”, “Sosyal Medya ve Etik”, “Ulusal ve Uluslarası Tanınabilirlik” konulu oturumlar düzenlendi.

Sempozyumun üçüncü gününde yapılan İlhan Kum Oturumları’nda ise “Bilimsel Yayıncılık ve Aşırmacılık Algısı”, “Kütüphane ve Bilgibilim Eğitimi ve Değişik Konuları”, “Türk Kütüphaneciliğinde Bilimsel İletişim Sürecini İyileştirme” konularının tartışıldığı oturumların ardından son olarak değerlendirme ve kapanış yapıldı. 

Toplam on bir oturumun yapıldığı Sempozyumun 4. günü olan 6 Eylül 2014 Cumartesi gününde ise katılımcılara Kastamonu ve ilçeleri gezdirildi.