Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü tarafından düzenlenen “Uluslararası Malazgirt’ten Osmanlıya Selçuklu Sempozyumu”, 22 Mayıs 2014 Tarihinde 3 Mart Konferans Salonu’nda yapılan Açılış Töreni ile başladı. İki gün boyunca, üç farklı salonda eş zamanlı yapılan oturumlarla devam eden Sempozyum, 23 Mayıs’ta sona erdi.

Türklerin Anadolu’ya geldikleri tarihten itibaren kurulan devletler üzerine yapılan yeni çalışmaların değerlendirilmesi ve Kastamonu’nun tarihi hakkında bilinmeyenleri gün yüzüne çıkartılması maksadını taşıyan Sempozyum’un açılışına Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, eski Milletvekili Musa Sıvacıoğlu, Garnizon Komutanı J. Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğg. Ali Çardakçı, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Cumhuriyet Başsavcısı Tarık Gür, Adalet Komisyonu Başkanı Emin Kürşat Demiralay, İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Demir Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın, Rektör Yardımcılarımız, Dekanlar, Akademik ve İdari Personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Sempozyum’un açılış konuşmasını yapan Düzenleme Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öğreten, Anadolu’da kurulan devletler ve imparatorluklar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sultan Alparslan komutasında kazanılan Malazgirt zaferinin ardından Kastamonu’nun, Selçuklu Devleti’nin en önemli merkezlerinden biri hâline geldiğini ifade eden Öğreten, “Kazanılan zaferle pek çok Oğuz boyu Kastamonu ve havalisine yerleşerek bölgenin Türk-İslam kimliğine kavuşmasını sağlamıştır. Fetihten sonra Kastamonu, Anadolu’nun kuzeye açılan önemli bir kapısı olmuştur.” dedi.

Üniversite olarak “Uluslararası Malazgirt’ten Osmanlıya Selçuklu Sempozyumu”na ev sahipliği yapmaktan duyduğu gururu dile getirerek konuşmasına başlayan Rektörümüz Aydın; düzenlenen bu Sempozyum’un ilmi çözümler üretmek ve kültür mirasına katkıda bulunmak için elzem bir faaliyet olduğunu ifade etti. Aydın, “Bizden önce Anadolu’da egemen olan Bizanslılar, dördüncü yüzyıldan itibaren bu coğrafyayı kiliselerle, manastırlarla, ayazmalarla donatıp Hıristiyanlaştırmışlardır. 1071’de Büyük Selçuklu Sultanı Alpaslan’ın öncülüğünde Anadolu’ya giren atalarımız büyük bir ferasetle, çok önemli bir strateji uygulayarak, kurdukları vakıflar sayesinde kısa denecek bir zaman diliminde camiler, mescitler, medreseler, tekke ve türbeler, imaretler, bedestenler, hamamlar, kervansaraylar gibi medeniyet unsurlarıyla bu coğrafyayı bezemiş ve Anadolu’yu bir uçtan bir uca İslamlaştırmayı başarmışlardır. Kastamonu, tekâmül eden bu medeniyet dairesinin önemli bir köşe taşını teşkil eder. Bu önemli vilayet, sırasıyla Danişmendliler, Çobanoğulları ve Candaroğulları beyliklerinin hâkimiyetine geçmiştir. 1461’de ise herhangi bir mukavemet olmaksızın Fatih’e teslim edilmiştir. Geçmişten günümüze ulaşan birçok eser o günlere tanıklık etmektedir. İki gün sürecek olan Sempozyum’da, bu konuları değerli bilim adamlarıyla birlikte tartışacak ve fikir paylaşımında bulunacağız.” dedi.


Vali Bektaş ise konuşmasında Sempozyum’da işlenecek konuların tarihimize ışık tutacağını ifade etti. Bektaş, “Bizim köklü bir tarihimiz var. Anadolu coğrafyasında nasıl tutunduğumuzu ve bu toprakları vatan haline nasıl getirdiğimizi bilmemiz ve öğrenmemiz gerekir. Bu bilgilerin doğru olarak aktarılması hususunda, üniversitelerimizin ve akademisyenlerimizin çalışmaları mühimdir. Sempozyum’da Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini tartışarak, yeni malumatlar edineceğiz.” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Sempozyum Açılış Oturumu’na geçildi. Açılış Oturumu’nda “İlhanlılar Yönetiminde Anadolu”, “Saltukname’nin XIII. yüzyıl ve Kastamonu ile ilgili bilgilerinin tahlili ve değerlendirilmesi”, “İbn Haldun perspektifinde Alparslan devrinin Selçuklu tarihindeki yeri ve manası: Asabiye, Galabe, Mülk”  ve “Selçuklu Dönemi Edebiyatına genel bir bakış” konuları konuşuldu.

İki gün boyunca 3 Mart Konferans Salonu’nda Selçuklu, Alparslan ve Malazgirt Salonlarında eş zamanlı devam eden Sempozyum’da toplam 84 bilim insanı bildiri sundu.