Üniversitemiz Küre Meslek Yüksekokulu tarafından 9 Mayıs 2014 Tarihinde bir şiir sohbeti düzenlendi. Bahaettin Karakoç’un konuk olduğu programa Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Atalar, Fakülte Dekanları, Yüksekokul Müdürleri, Öğretim Elemanları ve öğrenciler katıldı.

Konuşmasına “şiir” konusunun büyük ve geniş bir anlam taşıdığını, şiirin var olma sebebimiz olduğunu belirterek başlayan Karakoç; şiir sanatının medeniyetimizi yükselten bir araç olduğunu ifade etti. Karakoç, Tanzimat’tan sonra şiirin büyük ölçüde ihmal edildiğini, basitleştirildiğini söyleyerek; bu durumu düzeltmek için çareyi Batı edebiyatında aradığımızı vurguladı. Şiirin önem kaybetmesinde teknolojinin etkisi de olduğunun altını çizen Karakoç, internetin şiir dünyasını basitleştirdiğini ve bu durumun şiiri bir bilim dalı olarak ele almamız gerektirdiğini sözlerine ekledi.

Programda konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Atalar, Bahaettin Karakoç gibi hocalarımızın canlı bir hayat dersi kitabı olduklarını ifade ettiler. Edebiyat ve kültürümüzün erozyona uğradığı zamanımızda bu erozyonu önleyen köklü yüce çınarlar gibi olduklarını sözlerine ekledi. Programın sonunda Rektör Vekilimiz Atalar, Karakoç’a plaketini takdim ettikten sonra Karakoç, da Atalar’a “ Ben Senin Yusuf’un Olmuşum” isimli şiir kitabını hediye etti.