Kastamonu Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi ve Küre Kaymakamlığı ortaklığıyla düzenlenen “Küre: Endüstriyel Miras ve Yerel Kalkınma” konulu Uluslararası Sempozyum 05 Mayıs 2014 Tarihinde Küre Halk Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Sempozyum’un Açılış Töreni’ne Vali Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın, Küre Belediye Başkanı Kamil Aydınlı, Küre Kaymakamı Şahin Kazancı, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Konuk ve davetliler katıldı.

Açılış Töreni’nde konuşan Rektörümüz Aydın, “İktisadi kalkınma modeli olarak Yerel Ekonomik Kalkınma, kısaca ‘yeni iş alanları oluşturacak ve şehir ekonomisini canlandıracak en tesirli politikaların belirlenmesi, bu politikaların en verimli şekilde teşekkül ettirilmesi’ olarak açıklanabilir. Bu bağlamda Yerel Ekonomik Kalkınma, bir yerel bölgedeki potansiyel ve ihtiyaçlara intibak ettirilmiş yeni istihdam alanları oluşturmak suretiyle ekonomiyi canlandırma, işsizliği önleme ve yoksullukla savaş üzerine geliştirilen yerel politika ve kavramlardan oluşur. Buradan hareketle vurgulanması gereken önemli bir nokta da ‘yerel’in kendine dayanan, toplumun çalışan kesimlerini gözeten, gelecekte ekonominin temellerini oluşturacak stratejik sanayileri geliştirmeye çalışan bir yaklaşıma sahip olması gerekliliğidir. Yani yerel kalkınma, üst ölçekteki millî ve bölgesel teşekküllerle de dengeli bir teşkilatlanma içerisinde olmalıdır.” dedi. Konuşmasının devamında, Üniversitemizin yerel kalkınma meselesine özel bir ehemmiyet verdiğini ifade eden Rektör Aydın; Üniversitelerin, tesis edildikleri şehirlerin ekonomik, kültürel ve toplumsal tekâmülüne sağladıkları katkıların aşikâr olduğunu belirterek, Kastamonu Üniversitesi’nin gerek merkezde, gerekse ilçelerde, halkı kucaklayan ve her alanda Kastamonu’ya yol gösterici olmayı hedefleyen bir üniversite olduğunu vurguladı.

Akademisyen ve alanında uzman kişiler tarafından Küre’nin sahip olduğu endüstriyel mirasın yerel kalkınmadaki katkılarının konuşulduğu Sempozyum’da, Üniversitemizden Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. B. Ünal İbret, İtalya Cenova Üniversitesinden Prof. Dr. Paolo Stringa, Norveç Roros Belediyesi’nden Magnus Borgos, Mimar Sinan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zeynep Aygen ve Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nizamettin Kazancı bildirilerini sundu.