21.12.2013 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Akademik Personel ilanına başvuran Yardımcı Doçent Adaylarının Yabancı Dil Sınavı 07.01.2014 Salı günü Saat 14.00'de Fen-Edebiyat Fakültesi 107 No’lu Derslikte Yapılacaktır.

İlgililere Duyurulur.