25/02/2011 tarih ve 27857 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı kanunun 34. Maddesi ile “Üniversitelerde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin, yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olarak 5510 Sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden kendilerince genel sağlık sigortası primi ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olacağı” hüküm altına alınmış ve bu kanun çerçevesinde Üniversitemizde kendi imkanlarıyla öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri yapılmıştır.

Yabancı uyruklu öğrencilerimiz 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılına ait genel sağlık sigortası primlerini T.C. Ziraat Bankası şubelerinden ödemek suretiyle sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Genel sağlık sigortası primini ödeme yükümlülüğü ilgili öğrencilere aittir.

Önemle duyurulur.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı