• Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK, Doç. Dr. Serkan DİLEK ve Yrd. Doç. Dr. Recep ÖZDİREK, 9-11 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara Yıldırım Beyazıd Üniversitesinde düzenlenecek olan International Congress On Political, Economic and Social Studies isimli Uluslararası Kongrede “Homo Economicus mu? Homo Islamicus Mu?” ve “Katılım Bankaları İçin Güzel Borç Önerisi” isimli iki bildiriyi sözlü olarak sunacaklardır.
  • Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK, 6 Eylül 2017 tarihinde Uluslararası Elazığ Kitap Fuarına katılmıştır.
  • 2017 yılında Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenen KÜ-BAP01/2016-68 proje no’lu “Kastamonu’da Katılım Bankacılığına Bakış Açısının Araştırılması” isimli proje tamamlanmıştır (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK, Proje araştırmacıları: Prof. Dr. Muhsin HALİS, Doç. Dr. Serkan DİLEK)
  • KÜ-BAP01/2016-68 no’lu proje kapsamında Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK ve Doç. Dr. Serkan DİLEK tarafından yazılan “Customer Satisfaction In Participation Banks: A Research In Kastamonu” isimli makale “International Journal of Research In Business and Social Sciences” isimli Uluslararası dergi tarafından 2017 yılı içinde yayınlanmak üzere kabul almıştır.

 

İslâm Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi