Üniversitemiz ile Atatürk Üniversitesinin birlikte hazırladığı Avrupa Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine edilen "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı" kapsamında hazırlanan "Engelleri Aşalım Projesi” kapsamında Üniversitemiz, Kastamonu Valiliği ve Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalandı.

Protokol kapsamında Üniversitemiz ile Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Müdürlüğe bağlı 20 eğitici/öğretmenimize Braille Alfebesi ve Jaws Eğitimi, 20 eğitici/öğretmenimize İşaret Dili Eğitimi, 40 eğitici/öğretmenimize Engelli Formasyonu Eğitimi ve 40 eğitici/öğretmenimize Uzaktan Eğitim Formasyonu Eğitimi verilecektir.

İmza törenine Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın, Kastamonu Vali V. Yaşar Karadeniz, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ve Basın Mensupları katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın konuşmalarında; “Kıymetli basınımız, değerli arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz safhalar getirdiniz. Bugün hayırlı bir iş için buradayız. Hayırlı işimiz bizim Avrupa Birliği hibe programı çerçevesinde ‘’Engelleri Aşalım’’ başlıklı bir projemiz vardır. Projemiz dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin geliştirilmesini hedef alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığımızla bir protokol çerçevesinde projemizi başlatmıştık. Dediğimiz gibi tamamen Avrupa Birliği hibesi projesidir. Projenin sahibi Kastamonu Üniversitesi ve proje ortaklarımızın biri de Atatürk Üniversitesidir. Engelli insanlarımızın istihdam edilebilirliğini ve istihdam ve iş gücüne katılmalarının oranlarının arttırılması hedeflemektedir. Bunların iş gücü piyasasına girişlerinin de kolaylaştırılmasını hedefliyor. Tamamen dezavantajlı gruplar hedef alınmıştır. Tabi Engelli Sivil Toplum Kuruluşları, engellilerle çalışan eğitici uzman kurumlar, engellilerin gidebileceği bölge ve mesleki rehberlik eğitim kurumu yöneticileri ve personeli, iş gücü piyasası, işveren, işçi temsilcileri hem bölge bazında hem de milli ülke bazında hepsi hedef grup ve dolayısıyla paydaşımız oluyor. Proje bittiğinde de inşallah engellilerin iş aramak için yeterli bilgi ve maharetleri motivasyonuna kavuşmuş olmasını hedefliyoruz. Engellilerin kanuni hakları, kanunun verdiği hizmetler müteşebbislik teşvikleri konusunda farkındalığın da arttırmak istiyoruz. Yine dezavantajlıların, engellilerin müteşebbis olabilmelerinin yolunu açmak için ve o yolla iş piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması için çalışmalar da yine bu projenin içerisindedir. Hem yüz yüze hem de uzaktan olarak engellilerin mesleki eğitiminde kullanabilecek referans çerçeve program ve materyallerin de hazırlanılmış olması yine bu projeden çıkacak neticeler arasındadır. Tabi uzaktan eğitimle de bu engellilerin maharetlerinin, iş öğrenmelerinin geliştirilmesi bizim için çok önemlidir.  Eğiticilerin engellilerle yüz yüze ve uzaktan öğretim becerilerinin geliştirilmesi için hem bölge bazında hem de ülke seviyesinde eğitimci iş gücü piyasası temsilcileri ve işverenlerin engelli kişilere yönelik ayrımcılığının da azalması gerekiyor. Bu manada eğitim programları tertipliyoruz. Eğitim programları deyince de milli eğitimimiz akla geliyor. Dolayısıyla milli eğitim bakanlığımızın ilimizdeki kuruluşu, il milli eğitim müdürlüğümüz burada önemli bir eğitici kuruluş olarak, valiliğimizin kuruluşu olarak bu manada bizim projemizin içine dâhil oluyor ve bir eğitim planı dâhilinde inşallah bu projemizi beraber yürüteceğiz. Bu maksatla da valiliğimizle ve dolayısıyla bağlı kuruluşu olarak da milli eğitim müdürlüğümüzle bir protokol imzalamamız gerekliydi. Sayın valimiz teşrif ettiler çok teşekkür ediyoruz ve milli eğitim müdürümüz de teşrif ettiler sağ olsunlar. Bugün burada beraber başlangıç imzasını atacağız. Tabi eğitimlerimiz 12 Haziran itibariyle başlayacak ve Haziran 23’e kadar devam edecek sonra 28 Ağustosla 15 Eylül arası bir kısım daha eğitimler yapılacaktır. Tabi eğitimler bireyle javs eğitimi için belirtilen tarihler arasında 80 saat ve 20 öğretmen şeklinde yapılacak öğretmenlerimiz bu manada verdiğimiz hizmetlere hazır hale gelecekler. İşaret dili eğitimi için de 120 saat ve 20 öğretmen günlük 6 saat eğitimle diğeri 4 saat eğitimle devam edecek. Uzaktan eğitim formasyonu için de yine 20 saat ve 20 öğretmen şeklinde bağımsız uzaktan eğitim verebilecek eğitim yaptırılacak. Engelli formasyonu eğitimi için de 40 öğretmen 40 saat eğitim şeklinde bir hedef vardır. Eğitim programı bu şekilde işleyecektir” dedi.

Kastamonu Vali V. Yaşar Karadeniz konuşmalarında; “Öncelikle böyle bir projeyi uygulamaya koydukları için Kastamonu Üniversitemize ve üniversitemiz rektörü Sayın Seyit Aydın’a da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Belki basın mensuplarımız da çalışmalarımızın odak noktalarından birisini gerek ülkemize gerekse ilimize düşen dezavantajlı gruplar olduğunu ve bu grupların içerisinde de engellilerin oldukça önemli bir yere sahip olduğunun farkındadırlar. Neticede onlar bizim içimizdeler varlar ve bu hayatı bizlerle beraber yaşamak arzusundalar. Buna yönelik de onları topluma entegre edebilecek toplumun içinde diğer toplum bireyleri gibi onlara eşite yakın bir şekilde yaşamlarını sürdürebilecek eğitimlerin ve imkanların sağlanması gerekmektedir. ‘’Engelleri Aşalım’’ projesi de bu anlamda çok kapsamlı bir projedir. Az önce sayın rektörümüzün ayrıntılarını verdiği projeyle onların yetiştirilmesinden iş hayatına kazandırılmasına kadar birçok evreyi kapsayan bir projedir. Bu projenin uygulanmasında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze de bir görev biçmişler ve bizlerde memnuniyetle bu desteği kendilerine vermeye hazırız. Engellilerimiz için hazırız onların topluma kazandırılması adına hazırız. Ben projemizin ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

İmza Töreni Protokol metinlerinin imzalanması ile son buldu.