Üniversitemiz ve Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) işbirliği ile hazırlanan “Kastamonu Somut Olmayan Kültürel Mirasının (SOKÜM) Araştırılması ve Dokümantasyonu” protokolü kapsamında Turizm Fakültesi tarafından  hazırlanan Araştırma 30 Aralık 2016 tarihinde tamamlandı.

Raporlama safhası tamamlanan protokolde Kastamonu’nun sahip olduğu değerlerin oraya çıkarılması, tanıtılması, yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilir bir anlayışla ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik yapılan bu çalışmada Kastamonu ilinin somut olmayan kültürel varlıklarını ilk aşamada festivaller, yemekler, efsaneler ve dini ritüeller olmak üzere 4 ana başlık altında araştırılarak sistematik halde toplanıp rapor haline dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda her bir çalışma alt başlıklar halinde incelenerek festival, şölen ve şenlikleri yirmi yedi alt başlıkta, Kastamonu lezzetleri on iki alt başlıkta, efsaneleri ve dini ritüelleri on bir alt başlıkta sistematik ölçekte tasnif edilmiştir. Bir sonraki aşama bilimsel araştırmanın yazılı ve görsel materyale dönüştürülmesi süreciyle devam edecektir. Tamamlanan raporun tesliminden sonra kitaba dönüştürülecek olan verilerin tamamı basım aşamasında eksiksiz olarak teslim edilecektir. Böylece bir sonraki aşamada, somut olmayan bu kültürel varlıkların tanınması, tanıtılması turistik ve ticari ürünler olarak sunulmasına temel oluşturacak verilerin teşkil edilmesi hedeflenmektedir.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Arslan konuşmalarında “Geçen yıl Mart ayında kararını aldığımız Kastamonu için ne yapabiliriz? Düşüncesi ile yola çıktık. Sağ olsun Sayın Rektörümüz de bu konuda bize destek oldu. Bir yılın sonunda tarihe geçecek eser bıraktığını görüyoruz. Ben Kastamonu adına başta Sayın Rektörümüze ve bütün emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Bu yayın Kastamonu turizmi için en önemli kaynaklardan birisi olacaktır. Bunları otellerimiz, restoranlarımız, konaklarımız hatta bu işe emek veren herkesin kitapları okuyup, gerekirse bunlardan bastırıp tanıtımını yapmamız gerekir. Bu çalışma da bunun bir başlangıcıdır diyorum. Gittiğimiz büyük illerde veya tarihi illerde bunların çalışmalarını görüp hep gıpta ederdik. Turizm fakültesi dekanımıza, değerli hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın konuşmalarında ”Biz de Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odamıza ve Üniversitemizin Turizm Fakültesine teşekkür ediyoruz. Somut olmayan Kültürel Miraslarımızı ortaya çıkarmak için 2016 yılı Mart ayında yapılmış bir çalışmadır. Çalışmanın Festivaller,  Yemekler, Efsaneler,  Dini Ritüeller gibi 4 başlığı da inceleyen bir ekip çalışmasıdır. İlk etabı tamamlanmış oluyor. Bundan sonra inşallah kitaplaştırmaya geçilecek. Daha evvel  gerek Türkiye’de, gerekse Türkiye dışında,  ismi geçen ve cazibe merkezi haline getirilmiş bir çok yeri görüyorduk. Gördüğümüz yer ile o yerin reklamı uymuyordu. Yani reklam edildiği kadar orijinal bir şey ile karşılaşmıyorduk. Neticede cezbediyor reklamı güzel yapılmış, tanıtımı güzel yapılmış bunları çok yerde gördük ama Kastamonu’da var olanın reklamını yapmamışız. Hâlbuki ilimizde olan şeyler birçok yerde yok. Kastamonu’da var olanı tanıtalım ortaya çıkaralım inşallah. Biz tanıtımını yapalım, dışarıdan gelenler bunları görecektir, buna inanıyoruz. Bu çalışmadan dolayı hem Fakültemizi hem de Ticaret ve Sanayi Odamızı tebrik ediyoruz. İnşallah hayırlı neticelere vesile olsun. Bundan sonra da devamı gelecektir. Çalışmanın ilk kısmı hiçbir finansmana lüzum duymadan tamamen fedakârlık ile yapıldı. Fedakâr çalışmalarından dolayı arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Tabii ki hem kitaplaştırma hem de somut materyal haline getirmek tarafı da çok önemlidir. Eksik kalan tarafları da tamamlanacaktır.” dedi.