“Bugünü Anlamak İçin Mehmet Akif’i Anma Günleri Paneli” açılış programı 9 Mayıs 2016 Tarihinde Üniversitemiz 3 Mart Konferans Salonu’nda yapıldı  

Mehmet Akif Ersoy Resim Sergisi açılışı ile başlayan panele;  İçişleri Eski Bakanı ve TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Beşir Atalay, Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, Güzel Sanatlar Eski Genel Müdürü Bayram Bilge Tokel, Kastamonu Valisi Şehmus Günaydın, Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, kamu kurum müdürleri, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu yaptı. Bahçacıoğlu konuşmasında; “Milli Eğitim öncülüğünde üç yıldır devam eden, lise ve üniversite öğrencilerinin katıldığı Mehmet Akif’i Okuma kapsamlı bölge toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bu toplantıyla birlikte şehrimize teşrif eden herkese çok teşekkürler. Gençlerimizin ilkeli, tutarlı ve milli duygular içinde Mehmet Akif’i tanıması için oldukça önemli. İstiklal yıllarında vaaz veren Mehmet Akif Ersoy’un sesi bugün hala duyulmakta ve Sayın Bakan Sami Güçlü’nün önderliğinde de devam etmektedir. Bu kapsamda birçok okulda faaliyet yapıldı. Öğrenciler Mehmet Akif ile ilgili 33 kitap okuyarak, Ersoy’un çeşitli yönlerini görüp görüşlerini yazdılar. İstiklal şairi Mehmet Akif’in vatan aşkını yaşatacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Hepinizi saygı ile selamlıyorum” diyerek sözü Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın’a bıraktı.

Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın; “Büyük ilim adamı İbn-i Haldun, medeniyetleri canlı bir organizmaya benzetir. Medeniyetler, her canlı organizma gibi doğar, büyür, gelişir ve zamanı geldiğinde ölür. Bu sebeple her medeniyetin karakteri, hafızası, yaşayış biçimi ve ömrü farklılıklar teşkil eder. Medeniyetlerin teşekkülünün ve gücünün temelini ise manevi kaynaklar besler. Mehmet Akif, Aziz Milletimizin yaşadığı acı günleri manzum olarak en iyi anlatan ve okuyana yaşatan şairdir. Milletimizi en güzel tarif eden mütefekkirdir. Maziyi, hali ve istikbali birbirinize güçlü ve sağlıklı bağlayabilen abide şahsiyettir. Milleti gibi inanan, Milleti gibi yaşayan ve inancından ve yaşamından taviz vermeyen bir aydındır” dedi.

Rektörümüz Aydın, “Bugün burada büyük şairimiz, karakter abidemiz, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’u, ölümünün 80. Yıldönümünde anmak ve onun ölümsüz eserlerinin ışığında bugünümüzü anlamak maksadıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Üç gün boyunca sürecek olan Mehmet Akif’i Anma ve Okuma programında, büyük şairi anmak ve onu anlamak için sergi, belgesel gösterimi, konserler, paneller gibi bir seri faaliyet yapılacaktır” diyerek, düzenlenecek olan bu faaliyetlerin, Mehmet Akif’i anlamamıza ve onun ışığıyla bugünümüzü yeniden yorumlamamıza vesile olmasını temenni etti.

Rektörümüz Aydın konuşmasını teşekkürle noktalayarak, “Mehmet Akif okumaları programlarının mimarı Sayın Sami Güçlü’ye emekleri için şükranlarımı ve minnetimi arz eder, çalışma ekibinde yer alan Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanımız, hocalarımız ve talebelerimiz başta olmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüzün değerli idarecileri, mensupları ve talebelerine teşekkür ediyoruz. Katkılarından dolayı Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Bugün bizi teşrif ederek programa ayrı bir önem ve mana katan Sayın Bakanımız Beşir Atalay ve Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Orhan Erdem ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ve Güzel Sanatlar Genel Müdürü Bayram Bilge Tokel’e teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşünceler içinde, büyük şair ve fikir adamımız Mehmet Akif’i huzurlarınızda bir kez daha rahmetle anıyor, hepinize saygı ve sevgilerimi arz ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş konuşmasında “Öncelikle evliyalar diyarı Kastamonu’muzda bu etkinlik yapıldığı için mutlu oldum. Mehmet Akif büyük şairimiz 1920’lerin sonunda Kastamonu’da yaşamış ve Kastamonu’da vaazlar vermiş örnek bir şahsiyet. Akif, milletlerin topla tüfekle değil ancak kendi çıkarlarına düştüğünde yıkıldığını söylemiştir. M. Akif’in düşünceleri çok önemlidir. O düşünceleri bu günde benimsemeliyiz. M. Akif müzesi için çalışmalar yapıyoruz. İnşallah hayata geçireceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diyerek konuşmasını noktaladı.

Daha sonra söz alan Kastamonu Milletvekili Metin Çelik programın hayırlara vesile olmasını dileyerek, M. Akif’in hayatının ders almamız gereken bir hayat olduğunu ifade etti. “Değerlerimize yaşarken sahip çıkmamız gerekiyor”, diyen Çelik programın ufuk açmasını temenni etti.

Kastamonu Valisi Şehmus Günaydın ise, “Millet olarak geçmişte yaşadıklarımız geleceğimizin inşası olduğu için M. Akif’i okumak ve anlamak oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmanın hayır getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Programın açılış paneli, Kastamonu’dan katılan Figen Acar’ın oturum başkanlığında başladı. Yine Kastamonu’dan katılan konuşmacı Büşra Turhan “Akif’in Kastamonu Günleri”, Konya’dan katılan Mehmet Antep “Akif’in Mektuplara Yansıyan Yönü”, Nevşehir’den katılan Bengisu Yağcı “Akif’in Şahsiyeti”, Aksaray’dan Merve Keskin ise “Akif’te İdeal İnsan” konulu konuşmalarını yaptılar.

Panelin Oturum Başkanı Figen Acar, “Öncelikle Kastamonu evliyalar şehrine hoş geldiniz. Bizler ülkemizi aydınlığa taşıyacak her proje başlangıcında bize destek olan Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Sami Güçlü’ye teşekkür ediyor şükranlarımızı sunuyoruz” diyerek oturumu başlattı.

Bu tür paneller ve okumalar sayesinde çok güzel arkadaşlıklar edindiğini ve bu gruplarda kitap nasıl okunur ya da nasıl konuşmalar yazılır gibi konularda yeni stratejiler öğrendiğini de belirterek, “Hem topluma hem de ülkemize yararlı insanlar olmak istiyoruz.” dedi.

İlk konuşmacı olan Büşra Turhan, Mehmet Akif’in Kastamonu Günlerine değinerek “Kastamonu hiç işgal görmemesine rağmen en çok şehit veren illerden biridir. Mehmet Akif’in Milli Mücadele döneminde oldukça büyük katkıları olmuştur. Nasrullah Camii’nde verdiği vaazlarda Milli Mücadele için çağrıda bulunmuştur” Mehmet Akif’in Milli Mücadele ruhunun teşekkülündeki öneminin altını çizdi.

Mehmet Antep, Akif’in Mektuplara Yansıyan yönlerine değinerek, Akif’in Mithat Cemal’le olan konuşmalarından bahsetti. M. Akif’in ailesine zaman ayıramaması ve Milli Mücadele Dönemindeki sessizliğinin nedenleri anlatan Antep; Mehmet Akif’in Mektuplarında karakterini ve zarifliğini nasıl ortaya konulduğundan söz etti.

Söz alan diğer konuşmacı Bengisu Yağcı, Akif’in Şahsiyetini ele alarak, Akif’in karakter özelliklerinden ve vatanseverliğinden bahsetti. Mehmet Akif’in “Safahat” adlı eserinden ve dini yönlerinden örnekler vererek Akif’in İstiklal Marşı’nı hangi koşullarda yazdığını anlattı.

Son konuşmacı olan Merve Keskin, Akif’te İdeal İnsan tipini anlattı. Akif’in hayalinde canlandırdığı insan vasfını Hürriyet Kasidesinde gördüğünü belirten Keskin, Mehmet Akif Ersoy için en önemli 2 nokta olan fazilet ve marifet üzerinden milli ve manevi değerlere sahip çıkılması hususu üzerinde sıkça durdu.

Konuşmaların sonunda söz sırası yine kendisine gelen Oturum Başkanı Figen Acar, bütün katılımcılara teşekkür ederek oturumu kapattı.

Açılış panelinin sonlanmasının ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti: “Üç gün sürecek olan Mehmet Akif’i Anma Etkinliği bu yıl Kastamonu’da toplandı. Yaklaşık olarak dört yıldır Sayın Sami Güçlü’ nün okuma grupları oluşturması çok önemli bir çalışmadır. Önemli yazarların eserleri okutularak onlarla ilgili tiyatro, şiir dinletileri ve sergiler gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapılıyor” dedi. 

20 ilin katılımıyla okuma gruplarının oluşturulduğunu belirten Erdem, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla okuma gruplarının çeşitli illerde faaliyet gösterdiğini söyledi. Gençlerin, Akif’in eserlerini okuyup belli bir konuda panelist olduklarını ve bunun gençler açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı. Okuma gruplarının oluşumunda Sami Güçlü’nün rolünden bahsederek,  2015 ve 2016 yıllarında düzenlenen panellerle ilgili bilgi verdi. Okuma gruplarında gençler açısından önemli olan değerler eğitiminin de verildiğinin altını çizen Orhan Erdem, Akif’in çeşitli yönlerinin gençlere anlatıldığını söyledi.

Orhan Erdem’in ardından kürsüye çıkan İçişleri Eski Bakanı ve TBMM Milli Eğitim Komisyon Başkanı Beşir Atalay, “Hepiniz hoş geldiniz. Böyle önemli bir günde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Panelist arkadaşlarımız çok güzel konuşmalar yaptılar. Hepsini tebrik ederim. Söylenecek her şeyi gençler söyledi. Oldukça önemli noktalara değindiler.” dedi.

Anadolu’da Kastamonu, Balıkesir ve Burdur’un Mehmet Akif için önemli şehirlerden olduğunu belirterek,  programın devamının Mehmet Akif’in milletvekilliği yaptığı Burdur’da yapılacağını söyleyen Atalay, “Düzenlenen sergide Mehmet Akif’i daha iyi anlama fırsatı buluyoruz. Akif’in güzel günlerinin yanı sıra hüzün dönemleri de görülmektedir. Böylece Akif’in acısını içimizde hissediyoruz. Okuma gruplarının toplantısına ilk kez katıldım. Ayrıca Kastamonu Üniversitesi’nin 10. Yılını da kutluyorum. Bu toplantılar, Türkiye’de değerlerin tanıtımı açısından oldukça hayırlı bir eylemdir. Mehmet Akif, hayatı ile herkese örnek olan birisiydi. Sözünde durması, sadakati ve vefasıyla çevresindekileri etkilemiştir. Gençleri tekrar tebrik ederim.” diyerek katılımcılara tekrar teşekkür etti.

Sami Güçlü ise yaptığı konuşmasında, katılımcılara teşekkür ederek programın öneminden bahsetti. Farklı illerden birçok ismin övgüyü hak ettiğini belirtti. “Okuma grubuna girecek olan gençlerde aradığımız şartlar; çalışmayı kendilerine ilke edinmeleri, doğru sözlü olmaları, aileye önem vermeleri, başkalarına zarar vermemeleri ve ideallerinin olmasıdır” diyerek bu şartların değerler eğitiminin de temeli olduğunu vurguladı. Çalışmanın da oldukça mütevazı olduğuna değinen ve öğrencilerin de özel bir gayret içinde olmaları gerektiğini söyleyen Güçlü; fertlerin isterlerse kendi dünyalarını değiştirebileceğini ifade ederek, çalışmaya gönül verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Değerlendirme konuşmalarının ardından, Rektörümüz Aydın tarafından protokol üyelerine hediye takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.