Eğitim Fakültemiz, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 11. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, Üniversitemiz Uygulama Anaokulu öğrencilerinin yapmış olduğu ritim gösterisiyle 3 Mart Konferans Salonunda bugün başladı.

Bugün başlayan ve üç gün sürecek olan öğrenci kongresine; Garnizon Komutanı J. Tuğgeneral  Faruk Bal, Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın ve Belediye Başkan Vekili Eşref Can, fakülte dekanları, farklı üniversitelerden gelen öğretim üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Oğuzhan Kıldan’ın yaptığı açılış konuşmasında: “ Öncelikle hepiniz kongremize hoş geldiniz. Her yıl geleneksel olarak bir üniversitenin Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalının koordinasyonunda düzenlenen okul öncesi eğitimi öğrenci kongresinde bizler, bu yıl kongremizin ana temasını “Eğitimde Değişim, Çocuklukta Dönüşüm” olarak belirledik. Kongremizde iki ana hedefe odaklandık: İlk olarak lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrencilerin çalışmalarını akademik ortamlarda sunmalarını sağlamaktır. İkinci olarak ise alanımızın önemli hocalarını Kastamonu Üniversitesinde ve farklı üniversitelerde eğitim gören öğrencileriyle buluşturmaktır. Eğitim Fakülteleri öğrencilerini güncel bilgilerle donatsalar dahi bu bilgiler çok kısa sürede geçerliliğini yitirecektir. Bu bağlamda bu fakültelerin misyonu da değişmek zorundadır. Eğitim Fakülteleri öğrencilerine öğrenmeyi, araştırmayı, kendisini sürekli yenileyebilmeyi öğreten kurumlara dönüşmelidir. Okul Öncesi Eğitim Öğrenci Kongreleri de bu misyona hizmet eden bir organizasyondur.  Nitekim bu yıl 11. si düzenlenen ve Kastamonu’ da gerçekleşen kongrede 36 farklı Üniversiteden  190 sözlü bildiri, 20 poster bildiri ile toplam 514 öğrenci ve öğretim elemanı kongrede sunumlarını yapacaktır. Dinleyici olarak katılan birçok öğrenci ve öğretmeni de eklediğimizde organizasyonun ne denli büyük olduğu ve misyonunu görmek mümkündür. Son olarak kongremizin eğitici, kaliteli geçmesini ve kalıcı öğrenmelerimize ve hayatımıza değerli yön verici izler bırakması temennisiyle, hepinize saygılar sunar, katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ederim” diyerek konuşmayı Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünal İbret’e bıraktı.

Dekan İbret: “ Bugün 11. Okul Öncesi Eğitim Öğrenci Kongresinin Üniversitemiz bünyesinde fakültemiz öncülüğünde yapılmasının gururunu yaşıyoruz. Bu kongre her ne kadar öğrenci kongresi adında düzenlenmiş olsa da bu yıl katılımcıların teveccühünden ve çok değerli hocalarımızın bizleri onurlandırmasından dolayı, ulusal nitelikte bir eğitim kongresine dönüşmüştür. Geleceğin akademisyenlerine katkı sağlamak ümidiyle bunun sevincini yaşıyoruz. Bu nedenle düzenlemiş olduğumuz kongrenin bütün katılımcılara, üniversitemize ve ülkemiz bilim camiasına hayırlı olmasını diliyor ve kongrede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunar kongrenin öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve tüm katılımcılara öğretici geçmesini ve güzellikler getirmesini dilerim” dedi.

Dekan İbret’in ardından konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın; “Öncelikle kongrenin herkese hayırlı olmasını diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, emeği geçen arkadaşlarıma ve destek veren kuruluşlara teşekkür ediyorum”  diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Böyle kongreler yapıldıkça öğrencimize ve üniversitemize yeni ufuklar açılmasına yol açar ve ileri gitmemize katkı sağlar. Son zamanlarda bu çalışmalar yaygınlaştı ve çok ilerledi bizde üniversite olarak ilk işlerden birisi olarak uygulama anaokulunu açtık. Arkadaşlarımızın fedakarlığıyla iyi bir şekilde devam ediyor. Kendilerine emeklerinden dolayı minnet borçluyuz. Eğitimde son 20 yılda 3 defa sistem değişti. Sistemin yıkılıp yeniden yapılmasına karşıyız, mevcut sistemin revize edilmesinden yanayız. Bu kongreleri milletlerarası hale getirirsek daha faydalı olacağını düşünüyorum. Tekrardan hayırlı uğurlu olmasını diliyor, iştirak edenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Rektörümüzün ardından açılış panelini yönetmek üzere söz alan Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Oktay, “Öncelikle bizi Kastamonu’ya davet eden herkese çok teşekkürler. Sayın akademisyenler, öğretim üyeleri ve öğrenciler hepiniz kongremize hoş geldiniz. Oktay, “21.Yüzyıl İnsanını Yetiştirmek” konulu konuşmasında, 50 yıldır çocukların sözcülüğünü yaptığını belirterek, meslektaşlarının desteği ile Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünün gelişme gösterdiğini söyleyerek, 21. Yüzyılda hızlı gelişmelerin yaşandığını ve değişimin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Küreselleşmenin ortaya çıktığı bu yüzyılda, toplumların kendi kültürlerinin desteğini alması gerektiğini ifade etti.

Teknolojik gelişmelerin ve çok yönlü bilgi akışının da eğitimcileri zorladığını belirten Prof. Dr. Ayla Oktay, çok kanallı bilgi akışının kafa karıştırdığına dikkat çekti. Oktay, çocuklara seçiciliğin öğretilmesi gerektiğini vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti: “ Bilgiye çok kolay ulaşıyoruz. İnternet ortamında yayılan bilgilerin doğruluğunu ve hangi amaçla konulduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bilgileri alırken çok dikkatli ve seçici olmalıyız. Bilgilerin çok çabuk eskimesi de önemli bir sorundur” dedi.

Birey odaklı eğitimin önem kazandığını belirten Ayla Oktay, korunması gereken toplumsal değerlerin ve aile yapısının 21. Yüzyılda değiştiğini söyledi. Teknolojinin hızla yayılmasıyla birlikte öğrenme ortamlarının da farklılaştığını dile getiren Oktay, artık bilginin tek kaynağının öğretmenler olmadığını belirtti.

Ayla Oktay’ın ardından Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Ömeroğlu ise “ Erken Çocuklukta Değerler Eğitimi” adlı konuşmasında, soyut olan değerlerin çocuklara somutlaştırılarak verilmesi gerektiğini söyledi. Değer kavramının sosyal, ekonomik ve bireysel özelliklerine değinen Ömeroğlu, çocuklarda değerler eğitiminin önemine vurgu yaptı. Değer kavramının birçok özelliği olduğunu ve çocuklara küçük yaşlarda değer eğitiminin kazandırılması gerektiğini söyleyerek ailenin kendi içinde paylaştığı değerlerin çocuklar tarafından kolay bir şekilde kabul edildiğini belirtti. Anne, baba ve öğretmenlerin çocukların rol modeli olduğunu ve değer eğitiminin amacının çocukların kişiliğinin her yönüyle gelişmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozana Ural ise  “Ailenin Rolü; Destekleyici, Dönüştürücü, Eğitici” konulu konuşmasında dönüştürücü eğitim kuramı ve aile eğitimi arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Dönüştürücü öğrenmede anne ve babaların çocukları aracılığıyla yeni deneyimler yaşadığını ve anne-babaların yetişkin öğrenenler olduğunu söyledi. Dönüştürücü öğrenme kuramının aşamalarından bahseden Ural, eğitimin temel amacının özgürleştirici olduğunu belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Akman ise “ Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetlerinde Kalite” isimli konuşmasında erken çocukluk eğitiminin önemi, kalitesi, kalite standartlarının ilke ve dayanakları, kalite standartlarının hedef kitlesi, alt standartlar ve göstergeler, öğrenme ortamları, yönetim ve liderlik ile kalite standartlarının geleceği gibi konulardan bahsederek çocuk eğitiminin kalitesine vurgu yaptı.

Panelde son olarak Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rengin Zembat “Lider Öğretmen Lider Çocuk” konulu konuşma yaptı. Konuşma sırasında liderliğin ikna eden ve başkalarını motive eden bir kavram olduğunu söyledi. Liderliğin nitelikleri, liderliğin şartları, liderlik pozisyonları ve süreçleri gibi konulardan bahseden Zembat, yönetici, öğrenci ve öğretmenlerle ilgili yapılan araştırmalardan söz etti. Okulöncesi dönemde çocuklarda liderlik kavramının samimiyet odaklı bir şekilde verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Eğitimi yenileştirme çalışmaları içerisinde önem kazanan öğretmen liderliğinin rollerinden bahsederek, öğretmen liderliğini etkileyen değişkenlerden söz etti. Rengin Zembat, lider bir öğretmenin, çocukların gelişiminde önemli olduğunu belirterek konuşmasını sonlandırdı. 

Panelin ardından Eğitim Fakültesinde Rektörümüz Aydın, Garnizon Komutanı Faruk Bal ile birlikte Okul Öncesi Bölümü öğrencilerinin yapmış olduğu materyal sergisinin açılışını yaptı. Sergilenen materyalleri inceleyen Rektör Aydın, fotoğraf çekimi ve hediye takdiminin ardından sergiden ayrıldı.