2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesi gereğince 2012–2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Üniversitemizin ihtiyaç duyulan çeşitli birimlerinde, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen ve 1 (bir) saatlik ücret karşılığı 4,35 TL maaş ile sigortalı olarak haftada en fazla 15 (onbeş), ayda en fazla 60 (altmış) saat olmak üzere kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmasına Üniversitemiz Yönetim Kurulu 07.02.2013 tarih ve 2013/25 sayı ile karar vermiştir. Gerekli başvuru şartları ve öğrencilerin hangi birimlerde çalıştırılacağı Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Talep Formunda belirtilmiş olup, çalışmak isteyen öğrencilerin Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Başvuru Formunu doldurarak birimlere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuru Formu

Başvuru Şartları ve Yerleri